miercuri - 20 Aug 2014
Login

 

     

Modelul pentru un credincios ce face parte din Împărăția lui Dumnezeu

umilintaReferințe: Matei 18.1-20

Domnul Isus Cristos dorește ca Biserica să fie mai întâi de toate ceea ce dorește Dumnezeu, ca mai apoi Biserica să poată face lucrarea Creatorului. Mai înainte însă de a face ceva în afara Bisericii, trebuie să știm cum să ne comportăm în interiorul ei. În acest sens Domnul Isus se folosește de exemplul unor copilaşi.
Imaginea copilaşului în braţele Domnului Isus Cristos este imaginea credinciosului în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este lecţia trecerii de la mândrie la umilinţă. Cine vrea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fie atent la câteva aspecte pe care Domnul Isus le scoate în relief în acest pasaj.

Bătălia interioară

Referințe: Romani 7.14-25

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 10 august 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolul 22

Studiu biblic Referinţe: Geneza 22.1-19

Credinţa şi ascultarea noastră sunt din când în când trecute prin proba încercării. Încercările care vin în viaţa noastre sunt parte a planului lui Dumnezeu şi fac parte din procesul spiritual al maturizării noastre.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 7 august 2014

Mesaj 3 august 2014

Referințe: Romani 7.7-13

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 3 august 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Nuntă Oana și Bogdan Muțeanu

marriage

Ferice casa unde soţ, soţie, în al tău spirit una sunt mereu,
Dorinţa lor e-n toate să Te-asculte smeriţi, supuşi şi de credinţă plini.

Oana și Bogdan Muțeanu au ales să-și unească destinele, hotărând a merge împreună pe drumul vieţii. Legământul lor s-a încheiat sămbătă, 9 august 2014 la Biserica Baptistă Betel din Mediaş, unde, în faţa părinţilor lor, a prietenilor și a altor invitați au cerut binecuvântarea Părintelui Ceresc. Dumnezeu să le dea înţelepciunea şi dragostea Sa, să le ofere călăuzirea necesară pentru a trăi o viață frumoasă, spre cinstea Celui ce i-a binecuvântat.

Recăsătorit, … dar cu Cristos!

bride_of_christReferințe: Romani 7.1-6

În capitolul 6, Pavel folosește analogia sclaviei să ne învețe că în Cristos, noi am fost eliberați de sub stăpânirea vechiului stăpân, păcatul, ca să trăim pentru noul stăpân, Domnul Isus Cristos. Acum, Pavel ne introduce o nouă analogie, căsătoria. El folosește analogia căsătoriei pentru a ne prezenta noua noastră relație cu Legea.

1. PRINCIPIUL – vers. 1

„Nu ştiţi, fraţilor, căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?
Ideea este că toate legile, fie că este vorba de legile lui Dumnezeu sau legile omenești, ele au autoritate asupra omului doar atât timp cât el trăiește. Spiritual vorbind, atâta vreme cât trăim în statutul naturii noastre firești, noi suntem condamnați de Legea lui Dumnezeu, dar când murim, noi suntem liberi de toate cerințele Legii.

Școala biblică de vacanță

eroi

În perioada 21-25 iulie 2014, între orele 10.00-14.00, se va desfășura Școala biblică de vacanță. Copiii care vor participa vor avea parte de un program din care nu vor lipsi cântecele, jocurile și lucrul manual. Tematica aleasă pentru acest timp special este: ”Biruințe uimitoare”. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe copii și pe organizatori cu un timp minunat de învățare, joacă și bună dispoziție!

”Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” 1 Ioan 5.4