sâmbătă - 05 Sep 2015
Login

 

     

Post și rugăciune august 2015

solid rock

Iertarea adevărată

handsReferințe: Matei 18.15-35

Lumea de azi cunoaște ce înseamnă rănile sufleteşti. Familiile sunt atinse, relaţiile din Biserica lui Cristos sunt atinse. Domnul Isus Cristos a anticipat că peste veacuri necesitatea iertării va fi una deosebită. Mesajul de azi nu va vorbi doar celor răniți, ci şi celor ce rănesc pe alţii. Chiar dacă fiecare dintre noi îşi ridică propriul sistem de autoapărare, ar fi bine să luăm în considerare sfaturile pe care, cu atâta dragoste, Domnul Isus ni le oferă.

Studiu biblic – Exod 14 – Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare

studyReferințe: Exod, capitolul 31

Tema: Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare

Verset cheie: „Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.” – vers. 13-14

Ideea centrală a studiului: Încercările nu au rolul să ne îndepărteze de Dumnezeu şi să ne arunce în braţele fricii, ci să ne apropie şi mai mult prin credinţă de Cel care este totdeauna în control.

Scopul studiului: Să te încurajeze să continui să te încrezi în Dumnezeu, chiar şi în momentele în care ți se pare că nu mai există nicio soluţie de scăpare din încercările vieţii.

Dorința după ploaia spirituală

ilieReferințe: 1 Împăraţi 18.21-41

Avem nevoie de revigorarea bisericilor, avem nevoie de revigorarea familiilor, avem nevoie de trezire spirituală. Avem o sumedenie de griji şi frământări, iar aspectul relaţionării cu Dumnezeu a rămas pe dinafară. Ilie este omul care ne aduce cu picioarele pe pământ. De el s-a folosit Dumnezeu pentru a ne face să înțelegem care este în ochii Lui adevărata prioritate. Problema nu este la Creatorul nostru, ci problema este la oameni, la poporul Lui. În vremuri de declin spiritual iese cu-atât mai mult în evidență intervenția lui Dumnezeu.

Poporul Israel se afla într-o perioadă de declin spiritual, influența zeităţilor păgâne era evidentă, Dumnezeul părinților lor şi închinarea în faţa Lui au fost lăsate deoparte. Astăzi, influența religiilor orientale, a modului modern de gândire, se găsește la tot pasul. Este timpul pentru trezire spirituală, este timpul pentru a ne întoarce la Dumnezeul nostru. Să vedem câteva exemple din viaţa lui Ilie, aspecte prezentate în pasajul de faţă:

Pilda celor poftiți la masă

long tableReferințe: Luca 14.1-24

Mai întâi trebuie să înțelegem care este contextul în care este cuprinsă pilda de față. Poate suntem prea mult obişnuiţi cu imaginea unui Cristos atât de amabil, o persoană plină de iubire şi compasiune, care nu deranjează pe nimeni. Totuşi, Domnul Isus a fost răstignit tocmai din cauza faptului că a stârnit pizma, din cauza faptului că a fost deranjant, din cauză că a spus lucrurilor pe nume. Atunci când El a fost invitat la cină în casa unui om, se pare că nu a fost nici pe departe un musafir confortabil pentru gazdă. El a ridicat probleme şi a pus întrebări a căror clarificare presupuneau o stare de disconfort. Pe Domnul nu-L interesează manierele, ci motivaţiile.

Studiu biblic – Exod 6,7 – Dumnezeu este credincios legământului

studyReferințe: Exod 6.1-13, 7.1-7

Tema: Dumnezeu este credincios legământului

Verset cheie: ”Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.” Psalm 86.15

Ideea centrală a studiului: Dumnezeu promite eliberarea din sclavie, prin puterea și slava Lui, pentru ca poporul să se apropie de El în ascultare, trăind astfel o viață nouă.

Scopul studiului: Să te ajute să înțelegi că Dumnezeu Își duce la îndeplinire planul, indiferent de circumstanțe, și să fii astfel încurajat de promisiunile lui Dumnezeu.

Studiu biblic – Exodul 3,4 – Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu

studyReferințe: Exod 3.1-22, 4.1-17

Tema: Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu

Verset cheie: Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!”      Isaia 52.7

Ideea centrală a studiului: Dumnezeu are o chemare specifică pentru fiecare copil al Lui. Important este ca noi să luăm seama și să fim receptivi atunci când El ne cheamă în lucrare.

Scopul studiului: Să te încurajeze să răspunzi pozitiv atunci când Dumnezeu te cheamă în slujire și să fii gata să faci tot ce îți cere El.