sâmbătă - 19 Apr 2014
Login

 

     

Cu privirea spre cruce

Referințe: Matei 27.26-50

people_crossCrucea… Locul unde Fiul lui Dumnezeu a murit… pentru noi!
1. Crucea este un loc al substituirii
Glasul mulțimii l-a forțat pe Pilat din Pont să nu trimită la crucificare pe tâlharul Baraba, ci pe Isus Cristos. Aceasta a făcut parte din planul lui Dumnezeu: Domnul Isus a murit din cauza nelegiuirilor noastre. Orice om era separat de Dumnezeu tocmai din cauza păcatului prezent în viața fiecăruia dintre noi, însă Creatorul a hotărât o poartă de salvare pentru noi. Însuși Dumnezeu a împăcat cu El Însuși creația pervertită. Domnul Isus a murit în locul nostru.

Ce faci când vine Regele?

Referințe: Matei 21.1-11

Jesus_kingCe trebuie să facem când vine Regele în viața noastră? Să privim la exemplul din Evanghelia după Matei, Evanghelia ce Îl prezintă pe Rege, și nu oricare rege, ci Însuși Regele regilor.

1. În mod conștient, Isus se îndreaptă spre Ierusalim (vers. 1)

Isus își începe ultima săptămână a vieții Sale pământești. Noaptea dinainte a petrecut-o în Betania, cu Lazăr, Maria și Marta (Ioan 12.1f).  Acum se îndreaptă în mod conștient să demonstreze că El este Mesia, Cel profețit să fie Mântuitorul întregii omeniri. Este hotărât să prezinte fără nici o ezitare că El este împlinirea profețiilor, Unul pe care cei drepți L-au dorit și așteptat. Cu toate acestea începe această ultimă săptămână într-o umilință și o sărăcie evidentă. Depindea mereu de prietenii Săi pentru găzduire. Până la sfârșit „Fiul Omului nu are unde să-și plece capul” (Matei 8.20; Luca 9.58). Acum se „apropie de Ierusalim” pe jos. N-a avut cal, asin sau cămilă pentru deplasare. El avea doar ceea ce I-a dat Tatăl atunci când a intrat în această lume, picioarele Sale, cu care S-a dus acolo unde Tatăl voia să meargă.

Cum pot fi drept înaintea lui Dumnezeu?

Referințe: Romani 3.21-24

crownCum putem fi drepţi înaintea lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care Pavel rãspunde în cele din urmã în textul nostru şi în urmãtoarele versete. Spun în cele din urmã pentru cã, de la Romani 1.18 la Romani 3.20, Pavel conduce cu toatã forţa investigaţia sa spre punctul cã toţi oamenii, indiferent dacã sunt neamuri, pãgâni sau evrei religioşi, toţi sunt sub pãcat. El a petrecut atât de mult timp cu privire la acest subiect, mai ales lovind evreii religioşi cu neprihãnire proprie, ştiind cã dacã nu simţim greutatea propriului nostru pãcat şi propria noastrã condamnare, nu vom aprecia niciodatã nevoia noastrã pentru Evanghelie. Trebuie sã înţelegem vestea proastã înainte de a spune bun venit celei bune. Vestea proastă este că toţi oamenii sunt condamnaţi, se află sub osânda lui Dumnezeu. Începutul versetului 21, (“Dar acum…”), ne arată o veste bună. Vestea bună este că oamenii au șansa reabilitării.

Reabilitarea regelui Manase

Referințe: 2 Cronici 33:1-17

downloadA ajuns rege la 12 ani. Domnia lui a durat 55 de ani. Economia țării a fost deosebit de înfloritoare. El însă nu a reușit să gestioneze bine situația și a intrat în picaj spiritual. Încântat de progresul economic al țării, Manase a căutat să vadă practicile națiunilor cu care ducea tratative economice. Furat de bunăstarea din jur a decis să practice și el ceea ce a văzut la partenerii de afaceri: ghicitorii, vrăjitorii, etc. S-a pus astfel împotriva lui Dumnezeu. A zidit idoli, altare baalilor, astarteelor și li s-a închinat. S-a abătut de la credința părinților săi și a preluat credințele vecinilor. Mai mult, a introdus acești idoli în templu crezând într-un pluralism religios. Adevărata religie însă, era legământul avramic pe care el l-a îndepărtat, implicându-și și familia în rătăcirea lui.

”Raze de lumină” la Mediaș

Descoperirea dumnezeirii lui Cristos

Referințe: Luca 8.22-28

The-Apostles-on-the-rough-sea.Un demers al lui Isus Cristos pentru descoperirea de Sine, descoperire pe care avea să se clădească mişcarea misionară a ucenicilor. Orice revelaţie ne simplifică viaţa. De pildă, ni s-a făcut cunoscut că există un singur Dumnezeu. Din 30.000 de dumnezei pe care l-am fi putut alege? Dumnezeu a revelat deasemenea dragostea Sa faţă de oameni. Ce am fi putut face noi pentru a câștiga favoarea Lui? Este, așadar, o binecuvântare că Dumnezeu ni S-a descoperit în splendoarea măreţiei Sale. Descoperirea pe care o face Fiul lui Dumnezeu trebuie crezută. Ucenicii nu trebuiau numai să creadă, era necesar ca ei să poată reproduce mai departe această descoperire. Putem identifica câteva etape în acest proces al descoperirii dumnezeirii lui Cristos:

Întâlnire familii tinere

1În data de 29 martie 2014 familiile tinere s-au bucurat de un timp de părtăşie, în care au încercat a se apropia mai mult de Dumnezeu, cu scopul declarat de a cunoaște voia Lui pentru ele. Invitați la această întâlnire au fost pastorul Călin Taloș împreună cu soția Adela.

Familia şi lucrarea lui Dumnezeu s-au constituit în elementele de bază pentru platforma pe care s-a desfăşurat discuţia. Unitatea familiei determină unitatea Bisericii. Biserica însăşi presupune unitatea dintre Mire şi mireasă. În ce anume constă lucrarea Domnului şi care este partea noastră? Dumnezeu ne cheamă la această lucrare pentru a ne arăta prețuirea Lui. Deși El este Cel care ţine întregul Univers în Mâna Sa, dorește să ne ofere atenția Lui. El nu are nevoie de noi pentru a-Şi duce la îndeplinire planurile, dar vrea să ne arate cât de mult preţuim în ochii Săi.