miercuri - 23 Iul 2014
Login

 

     

Școala biblică de vacanță

eroi

În perioada 21-25 iulie 2014, între orele 10.00-14.00, se va desfășura Școala biblică de vacanță. Copiii care vor participa vor avea parte de un program din care nu vor lipsi cântecele, jocurile și lucrul manual. Tematica aleasă pentru acest timp special este: ”Biruințe uimitoare”. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe copii și pe organizatori cu un timp minunat de învățare, joacă și bună dispoziție!

”Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” 1 Ioan 5.4

Cine este Stăpânul tău?

robieReferințe: Romani 6.15-23

Apostolul Pavel ne aduce din nou aminte că am fost odată robi ai păcatului. Ce bine însă! Acest lucru s-a terminat: acum suntem liberi de păcat şi existăm în prezenţa Domnului Isus Cristos! Se pune întrebarea: cine este acum Stăpânul tău? Într-un fel sau altul, suntem robi ai cuiva. Este o antiteză între a fi rob al păcatului şi rob al lui Cristos. Pavel se folosește de patru comparaţii pentru a scoate mai bine în evidență diferenţele dintre aceste stări.

Suntem liberi!

break-the-chainsReferințe: Romani 6:6-14

Prin jertfa de la cruce, Domnul Isus a plătit prețul răscumpărării noastre din orice robie. Oricine crede, este eliberat și făcut copil de Dumnezeu. El ne dă documentul eliberării de păcat.

I. Adevărul despre trecutul nostru (V. 6-7)

A. Realitatea morții noastre (V. 6a)

Noi am fost răstigniți împreună cu Cristos. Acest lucru s-a întâmplat atunci când El a murit pe cruce, omul cel vechi al păcatului a murit împreună cu El, natura noastră carnală a fost condamnată și dată morții! Creștinul este un om dezbrăcat de omul cel vechi și îmbrăcat în omul cel nou.

Ce este bine si ce este rău

imagesReferințe: 1 Corinteni 10.23-33

Cum aflăm dacă lucrurile pe care le facem sunt bune sau rele? Cum știm să facem alegeri bune în viața noastră, cine stabilește ce este bine și ce nu? Vă invităm să audiați un mesaj ce poate răspunde acestor întrebări, un mesaj ce poate aduce lumină în căutările pe care le aveți în viața de zi cu zi.

Îngropați ca să trăim

aliveReferințe: Romani 6.1-4

Până în acest punct, apostolul Pavel a încercat să dovedească necesitatea mântuirii. Ni s-a spus că toți suntem păcătoși. Ne-a fost arătat că există un singur mijloc de mântuire: credința în Domnul Isus Cristos. Ni s-a spus că prin așezarea credinței noastre în Isus, pentru mântuire, ni se dă darul vieții veșnice în El. Dar, Pavel ne-a anunțat că rasa umană este condamnată din cauza păcatului lui Adam! Cu toate acestea, acei oameni care vin la Isus pentru mântuire sunt mântuiți de această condamnare și primesc o viață nouă în Cristos! Începând cu acest capitol, pe durata a trei capitole, apostolul Pavel ne învață cum să ne trăim viaţa nouă, schimbată în Cristos. Chiar de la începutul capitolului, Pavel intră în detalii legate de dezvoltarea acestui subiect. Se ridică o întrebare ce scoate mai bine în evidență măreția lucrării lui Dumnezeu. Cum pot oamenii morți să trăiască? Acesta este un paradox, orice om știe că așa ceva nu este cu putinţă.  Pentru ca morții să trăiască, există trei realități pe care trebuie să le accepte. Să ne uităm în cuvintele apostolului Pavel ca să înțelegem cum poți fi îngropat și totuși să trăiești!

Moartea în Adam sau viața în Cristos

hand-dustReferințe: Romani 5.12-19

Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu de înțeles, după cum avea să declare un alt comentator biblic, Alva McClain. Dificultatea textului rezidă nu în ideea principală, care este destul de clară, ci prea multele detalii ce sunt date în text. Fiecare cuvânt sau frază a generat o mulțime de pagini de comentarii, discuții și dezbateri printre savanții în cunoștințe biblice. Singura modalitate de salvare a rasei umane din păcatul în care a căzut este salvarea oferită prin jertfa Domnului Isus. Este înfăţişat un contrast între starea noastră veche, căzută şi cea nouă, slăvită cu Domnul: condamnare în Adam sau justificare în Cristos. Dacă ești în Adam, ești sub domnia morții, dacă ești în Cristos, viaţa domneşte în tine. Martyn Lloyd-Jones a spus că „Întreaga poveste a neamului omenesc poate fi rezumată în termeni a ceea ce s-a întâmplat din cauza lui Adam și ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla încă, din pricina lui Isus Cristos”. În primul rând, Pavel explică ce s-a întâmplat cu rasa umană prin Adam:

Marți, zi de post și rugăciune

rugaciune

În această zi suntem chemați la a sta înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine smerită, pentru cercetarea propriilor noastre vieți, în lumina Cuvântului Sfânt. Textul din Sfânta Scriptură care ne va conduce în această comuniune cu Dumnezeu este Tit 2.1-13: