marți - 21 Oct 2014
Login

 

     

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 7

Studiu biblic

Referinţe: Matei 7.1-6, 13-29

Tema: Ești chemat să trăiești în adevăr

Verset cheie: ”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” – vers. 21.

Viața noastră spirituală trebuie trăită prin credința în Dumnezeu, zidită pe temelia care este jertfa Domnului Isus Cristos, ancorată în comuniunea cu frații de credință. Suntem chemați să fim drepți în gândirea noastră, în relațiile noastre unii cu alții. Există pericolul de a judeca lucrurile într-un mod fățarnic. Înainte de face orice judecată ar trebui să privim mai întâi la noi înșine, trebuie care este motivația noastră și care este scopul nostru? Avem interdicție la a judeca? Vă invităm să luați parte la acest studiu și să înțelegeți care este voia lui Dumnezeu!

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 16 octombrie 2014

Sinonimele Betesdei

paraliticReferințe: Ioan 5.1-16

Pasajul de faţă ne prezintă imaginea unui om bolnav de 38 de ani. Ce trăiri va fi avut această persoană? Când trece peste noi doar adierea suferinţei, viaţa ne este dată peste cap, ni se învălmăşeşte totul în minte şi în trup. Iar omul acesta a fost legat de pat, imobilizat complet timp de 38 de ani. Betesda era un loc pe unde nu trecea nimeni cu plăcere, era locul unde vedeai suferinţa la tot pasul. Fiul lui Dumnezeu alege însă să treacă pe-acolo. Ar fi putut să stea undeva pe Muntele Măslinilor să facă postulate despre suferinţă, ar fi putut emite principii în faţa ucenicilor privitoare la suferinţă. În loc să facă așa ceva, Domnul Isus s-a dus la Betesda şi a confruntat suferinţa.

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 6 și 7

Studiu biblic

Referinţe: Matei 6.1-18, 7.7-12

Tema: Ești chemat la rugăciune

Verset cheie: ”Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. ” – vers. 6.

Rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu, dar aceasta se poate realiza doar dacă inima noastră este curată (Matei 5.8). Când venim în închinare înaintea Domnului venim cu încredere deplină, știind că Dumnezeu are întreaga putere. El dorește să ne închinăm cu toată încrederea și cu curăție de inimă.
Scopul acestui studiu este de a avea încredere deplină, pentru a veni înaintea lui Dumnezeu cu toată inima. Timpul de închinare trebuie să fie unul în care conexiunea noastră cu Dumnezeu nu mai lasă loc de altceva. Orice comunicare de altă natură trebuie oprită. Este necesar să ai liniște, stabilește un timp și un loc în care să nu fi deranjat, pentru ca relaționarea cu Dumnezeu să fie exclusivă. Rugăciunea este starea noastră înaintea celei mai mari autorități ce poate exista.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 9 octombrie 2014

Trei… suspine

suspin1Referințe: Romani 8.18-27

Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca urmare a acestui blestem, există o mulțime de gemete și tulburări. În mijlocul tuturor acestor situații este ușor să te descurajezi și ești ușor tentat să renunți. Acest pasaj se referă la lupta care se întâmplă în noi și în jurul fiecăruia dintre noi în aceste momente. Pavel împărtășește cu noi trei arene ale vieții unde există diligență în mijlocul unei lumi devastate. Să ne uităm împreună la acestea.

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 5, partea a II-a

Studiu biblic

Referinţe: Matei 5.21-37

Tema: Ești chemat să trăiești în sfințenie

Verset cheie: ”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” – vers. 20.

Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în curăție de inimă, doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Viața creștină nu este însă doar o chemare la curăție de inimă, ci trebuie să ne corectăm după Chipul Lui, după Cuvântul Lui și după îndemnurile Duhului Sfânt. În același timp trebuie să acționăm. Nu suntem un bibelou ce trebuie admirat de alții, ci suntem reflectarea Domnului Isus Cristos. Scopul studiului este să ne încurajeze să trăim sfințenia pe care ne-o cere Dumnezeu.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 2 octombrie 2014

Post și rugăciune, septembrie 2014

rugaciune

Smerirea omului înaintea Creatorului a fost întotdeauna începutul unei perspective corecte a vieții de zi cu zi. În această zi avem șansa de a ne apropia de Cel care ne-a creat, să auzim glasul Celui ce ne vorbește prin Duhul Sfânt. Textul din Sfânta Scriptură care ne va conduce în această comuniune cu Dumnezeu este 1 Ioan 5.3-4:

Pericolul anturajelor nepotrivite

oameniReferințe: 1 Împăraţi 22.1-28

Ahab a fost un împărat al lui Israel, care împreună cu soția sa a influenţat negativ poporul lui Dumnezeu. Iosafat, împăratul lui Iuda, a fost opusul primului menționat, un împărat care şi-a pus viaţa în slujba Dumnezeului adevărat. O greșeală pe care a făcut-o însă, a fost că a intrat în anturaje greşite. “Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!” Psalmul 1.1 Unde este cel mai bine să fii: cu un anturaj bun, în prezenţa oamenilor ce-L caută pe Dumnezeu sau împreună cu anturaje nepotrivite, lângă oameni ce batjocoresc Numele Celui Sfânt?