duminică - 26 Oct 2014
Login

 

     

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 8 și 9

Studiu biblic

Referinţe: Matei 8.1-13, 23-27, 9.1-8

Tema: Ești chemat să te încrezi doar în Isus Cristos

Verset cheie: ”Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. ” – Psalmul 124.8

Ideea centrală: Credincioșii se pot încrede în Domnul Isus în orice împrejurare a vieții, indiferent cât de grea este ea.

Scopul studiului: Să te încurajeze să-ți pui toată încrederea în El.

Sărbătoarea mulțumirii – octombrie 2014

DSCN0409

În data de 19 octombrie 2014 a avut loc Sărbătoarea mulțumirii la Biserica Baptistă Betel din Mediaș. Evenimentul s-a desfășurat anul acesta având drept motto versetul 19 din Psalmul 68:Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Vă invităm să luați parte alături de noi, în mod virtual, la bucuria de a veni cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu.

Daruri primite de la Dumnezeu

darReferințe: 1 Cronici 29.10-18

Poporul evreu a avut trei sărbători importante: Paștele – sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor și sărbătoarea săptămânilor. Aceste sărbători erau prilejuri de a veni înaintea lui Dumnezeu cu cojnsiderație si reverență. Trebuie să înțelegem nevoia noastră de a veni cu mulţumire înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, David, a venit înaintea Domnului şi înaintea poporului Israel aducând recunoştinţa şi mulţumirile pe care le avea în inimă, cu ocazia dedicării darurilor pentru Templu. Rugăciunea pe care împăratul David o face se constituie într-un motiv de reflecţie pentru noi şi înţelegem că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, aşa cum reiese din versetul 11. Chiar și natura îi mulţumeşte celui ce a creat-o, iar noi să nu facem la fel?

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 7

Studiu biblic

Referinţe: Matei 7.1-6, 13-29

Tema: Ești chemat să trăiești în adevăr

Verset cheie: ”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” – vers. 21.

Viața noastră spirituală trebuie trăită prin credința în Dumnezeu, zidită pe temelia care este jertfa Domnului Isus Cristos, ancorată în comuniunea cu frații de credință. Suntem chemați să fim drepți în gândirea noastră, în relațiile noastre unii cu alții. Există pericolul de a judeca lucrurile într-un mod fățarnic. Înainte de face orice judecată ar trebui să privim mai întâi la noi înșine, trebuie care este motivația noastră și care este scopul nostru? Avem interdicție la a judeca? Vă invităm să luați parte la acest studiu și să înțelegeți care este voia lui Dumnezeu!

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 16 octombrie 2014

Sinonimele Betesdei

paraliticReferințe: Ioan 5.1-16

Pasajul de faţă ne prezintă imaginea unui om bolnav de 38 de ani. Ce trăiri va fi avut această persoană? Când trece peste noi doar adierea suferinţei, viaţa ne este dată peste cap, ni se învălmăşeşte totul în minte şi în trup. Iar omul acesta a fost legat de pat, imobilizat complet timp de 38 de ani. Betesda era un loc pe unde nu trecea nimeni cu plăcere, era locul unde vedeai suferinţa la tot pasul. Fiul lui Dumnezeu alege însă să treacă pe-acolo. Ar fi putut să stea undeva pe Muntele Măslinilor să facă postulate despre suferinţă, ar fi putut emite principii în faţa ucenicilor privitoare la suferinţă. În loc să facă așa ceva, Domnul Isus s-a dus la Betesda şi a confruntat suferinţa.

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 6 și 7

Studiu biblic

Referinţe: Matei 6.1-18, 7.7-12

Tema: Ești chemat la rugăciune

Verset cheie: ”Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. ” – vers. 6.

Rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu, dar aceasta se poate realiza doar dacă inima noastră este curată (Matei 5.8). Când venim în închinare înaintea Domnului venim cu încredere deplină, știind că Dumnezeu are întreaga putere. El dorește să ne închinăm cu toată încrederea și cu curăție de inimă.
Scopul acestui studiu este de a avea încredere deplină, pentru a veni înaintea lui Dumnezeu cu toată inima. Timpul de închinare trebuie să fie unul în care conexiunea noastră cu Dumnezeu nu mai lasă loc de altceva. Orice comunicare de altă natură trebuie oprită. Este necesar să ai liniște, stabilește un timp și un loc în care să nu fi deranjat, pentru ca relaționarea cu Dumnezeu să fie exclusivă. Rugăciunea este starea noastră înaintea celei mai mari autorități ce poate exista.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 9 octombrie 2014

Trei… suspine

suspin1Referințe: Romani 8.18-27

Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca urmare a acestui blestem, există o mulțime de gemete și tulburări. În mijlocul tuturor acestor situații este ușor să te descurajezi și ești ușor tentat să renunți. Acest pasaj se referă la lupta care se întâmplă în noi și în jurul fiecăruia dintre noi în aceste momente. Pavel împărtășește cu noi trei arene ale vieții unde există diligență în mijlocul unei lumi devastate. Să ne uităm împreună la acestea.