sâmbătă - 20 Dec 2014
Login

 

     

Seară de colinde

colind

             Duminică, 21 decembrie 2014, începând cu orele 17.00, corul Bisericii Baptiste Betel din Mediaș va susține un program de colinde. Sunt invitați toți cei care vor să se bucure de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus Cristos! Vă așteptăm cu drag!

Studiu biblic, Apocalipsa cap. 2, partea a III-a

Studiu biblicReferinţe: Apocalipsa 2.18-29

Tema: Scrisoare către biserica din Tiatira sau Tiatira – biserica cu o învăţătură compromisă.

În epoca postmodernistă în care trăim, epoca numită așa de către cercetătorii vremii – sociologii, adevărul s-a relativizat. De la doctrina spre experiență, de la credinţă la simţuri, încet-încet omenirea a început să schimbe ordinea naturală a lucrurilor. Nu mai există preocupare pentru temeinicia învăţăturii, lectura cărților a fost grabnic înlocuită de vizionarea de programe. Nu, nu vorbim despre lume! Biserica este cea vizată de toate aceste remarci, ceea ce este în lume a intrat şi în biserică.

1. Cadrul istoric

Tiatira este una dintre cele șapte biserici menționate în mod deosebit în Apocalipsa. Ca şi localitate, Tiatira nu era deosebită cu prea multe lucruri, însă era un centru industrial în care industria prelucrării bronzului (arama) şi industria textilă s-au dezvoltat în mod deosebit, iar culoarea roșu aprins – purpura – îşi are originea, de asemenea, în această localitate.

Binecuvântare Titus Comșa

 

benedictie

Ferice casa unde Domnul este prieten drag, oricând binevenit,
Ferice casa unde soţ, soţie, în al tãu spirit una sunt mereu,
Ferice casa unde fii şi fiice trãiesc purtaţi pe mâini de rugãciuni
Iar voia ta în toate îi conduce; le eşti Pãstorul ce-i duci la pãşuni;
Dorinţa lor e-n toate sã Te-asculte smeriţi, supuşi şi de credinţã plini,
La tronul Tãu ei le aduc pe toate şi-apoi cu Tine vor domni-n mãriri.

Șapte minuni

bibliaReferințe: Tit 2.11-14

În zilele noastre vânătorii de ştiri sunt numeroşi, aşa cum odată erau şi cei din Atena, preocupaţi să audă mereu ceva nou. Dar cea mai mare minune din lume este Biblia. Originea ei, învăţătura şi puterea ei sunt supraomeneşti. Să vedem acum în ce mod textul de referinţă din această zi confirmă toate aceste lucruri.

Studiu biblic, Apocalipsa cap.2 – partea a II-a

Studiu biblicReferinţe: Apocalipsa 2.12-17

Tema: Pergam, biserica căsătorită cu lumea

Ceea ce nu au reușit să facă persecuțiile, au făcut-o cu subtilitate vicleșugurile și amăgirile strecurate pe nesimțite de către Satan. Alături de Efes și Smirna, Pergamul a fost un punct important pe harta geo-politică a lumii antice, capitala Asiei Mici.

1. Cadrul istoric:
– centru cultural – a doua mare bibliotecă a lumii, după cea din Alexandria, conținea aproximativ 200.000 de papirusuri.
– centru medical
– centru stiințific – pergamentul își are originea în această localitate.
– centru religios – templul lui Zeus, templul Atenei și templul lui Asclepius sunt doar câteva dintre locașurile pentru cinstirea zeităților.
– centru politic – împăratul roman Traian avea și el un templu dedicat.

Concert tineri din Cluj-Napoca

Povestea Craciunului

Situații fără speranță – Trei bărbați răstigniți

golgotaReferințe: Luca 23.32-43

Imaginea pe care o avem în faţa ochilor este cea a trei bărbaţi pironiţi pe lemnul crucificării. Trei bărbaţi ce aveau un statut, la o primă vedere, asemănător. Şi totuși… Totuși atât de diferiţi! Unul dintre tâlhari este pe moarte, afundat în păcatele în care a trăit o viaţă întreagă. Caracterul lui denotă aroganță, lipsă de perspectivă şi răutate. Un alt tâlhar stă şi el crucificat alături de primul. Şi asupra lui apasă vina păcatelor făptuite de-a lungul vieţii, totuși se deosebește cu ceva de primul: conştientizează gravitatea faptelor lui. Un al treilea bărbat, aşezat între cei doi, moare nevinovat, osândit din pizma conducătorilor politici şi religioşi ai vremii sale. Trei bărbați: primul murea în păcat, al doilea murea pentru păcatele sale, iar al treilea murea pentru păcat. Să ne concentrăm atenția asupra celui de-al doilea tâlhar.