luni - 22 Sep 2014
Login

 

     

Deliciile trăirii in Cristos

handsReferințe: Romani 8.14-18

Imaginați-vă că v-ați fi născut într-o familie care a fost lovită de sărăcie, o familie disfuncțională și condamnată. O familie fără nici o speranță sau perspectivă pentru viitor. O familie care era pe moarte și în care nimănui nu-i păsa de tine. Acum imaginați-vă altceva: într-o zi vine un om bogat, blând și bun. Acest om îți spune că te iubește și se oferă să te ia în familia sa, ca pe propriul său copil, acest om îți oferă tot ceea ce familia ta naturală nu putea, dar el îți oferă totul în mod gratuit. Tot ce trebuie să faci este să-l urmezi și să fi de acord să fi copilul lui. Pare exagerat, nu-i așa? Cu toate acestea, este exact ceea ce se întâmplă cu fiecare persoană ce își pune credința în Domnul Isus Cristos!

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolele 3 și 4

Studiu biblic Referinţe: Matei 3.13-17, cap. 4.1-17

Tema: Domnul Isus, Fiul neprihănit al lui Dumnezeu

Verset cheie: ”Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“

Domnul Isus, Fiul neprihănit al lui Dumnezeu, Cel care a ieșit biruitor din lupta cu Satan, a împlinit tot planul lui Dumnezeu. Să învățăm să luptăm cu ispitele din viața aceasta, bazați pe Sfânta Scriptură. Domnul Isus știa ce este scris în Scriptură și s-a folosit de ceea ce este scris în lupta cu cel rău.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 18 septembrie 2014

Două grupuri, două destine

rascruceReferințe: Romani 8.5-6

Biblia este foarte clară în privința faptului că mântuirea este o lucrare specifică lui Dumnezeu, care dă o nouă viață unei persoane care era moartă în păcatele sale. Și o astfel de viață nouă se manifestă întotdeauna într-o credință schimbată și un comportament schimbat. Aceasta nu înseamnă că cei care sunt cu adevărat născuți din nou nu pot cădea în păcate grele. Dar ceea ce putem spune cu tărie este că ei nu vor mai găsi plăcere în păcat. În timp ce creșterea în evlavie este un proces ce ține pe tot parcursul vieții, există o astfel de creștere în viața tuturor celor care au fost născuți din Duhul.

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 45 și 50

Studiu biblic Referinţe: Geneza 45.1-15, cap. 50.15-21

Tema: Înţelepciunea divină văzută în iertare

Verset cheie: ”Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.”

Ascultarea de Dumnezeu și încrederea necondiționată în planul Lui face posibilă dăruirea iertării. În orice circumstanțe, nu doar atunci când ne convine, iertarea deschide calea spre binecuvântare. Primește binecuvântare și cel ce primește iertarea, dar și cel ce iartă. Să învățăm, așadar, că iertarea este posibilă, întrucât Domnul Isus Cristos ne-a învățat să ne iertăm unii pe alții.

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 11 septembrie 2014

Nicio osândire

freeReferințe: Romani 8.1-4

Capitolul 8 din Epistola către Romani este numit de unii comentatori biblici o oază în deşert. Este aproape imposibil să te apropii de acest pasaj al Scripturii şi să rămâi în continuare descurajat. Te lupţi cu păcatul, nu știi să te rogi, ești deznădăjduit? Apropie-te de acest capitol şi vei găsi liniştire, mângâiere şi sprijin. Un adevărat medicament pentru sufletul nostru! Dacă vrei să te bucuri de Dumnezeu, dacă te lupți cu sentimentul vinovăției, dacă te lupți cu păcatul, dacă treci prin încercări grele, dacă nu știi cum să te rogi, dacă încă te mai frămânți cu siguranța mântuirii, citește capitolul 8 din Epistola către Romani. Interesant, în timp ce savoarea capitolului 8 din Romani este încurajarea, nu este nici măcar o poruncă în cuprinsul lui. Una din schițele posibile ale acestui capitol este aceasta:
- Versetele 1-13 vorbesc despre justificare şi sfinţire. Mântuirea lui Dumnezeu prin Isus Cristos și locuirea Duhului Sfânt în noi ne dăruiește viața prin care biruim judecata și păcatul.
- Versetele 14-17 prezintă adopţia noastră de către Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne asigură de adopția noastră ca fii ai Săi și moștenitori ai Împărăției.
- Versetele 18-30 ne înfăţişează glorificarea. În timp ce noi (și toată creația) suferim acum, Dumnezeu ne va conduce spre gloria finală:

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 39 și 40

Studiu biblic Referinţe: Geneza 39.1-6, 21-23, cap. 40

Tema: Înţelepciunea divină văzută în necazuri

Necazurile și încercările sunt pentru credincioși oportunități de manifestare a sfințeniei și a încrederii necondiționate în scopul și providența lui Dumnezeu, mai pe scurt, necazurile și încercările sunt ocazii, sunt șanse de a ne arăta încrederea și supunerea față de Dumnezeu.

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 28 august 2014

Cum să trăim în vremuri de criză?

canadian generic viagra pharmacyReferințe: 1 Împăraţi 17.1-7

Scopul lui Dumnezeu este acela de a clădi caractere, nu catedrale, acela de a forma creştini, nu forme fără viaţă. Dumnezeu formează oameni care să-I ducă mesajul înaintea altor oameni. O astfel de persoană pe care Dumnezeu o alege să-L reprezinte este Ilie. După o intensă perioadă de părtăşie cu Dumnezeu, Ilie este pus la test: se înfăţişează înaintea lui Ahab, un împărat puternic, un împărat nelegiuit, care nu ţine seama de cerinţele lui Dumnezeu. Se poate spune că acesta este punctul de plecare într-o călătorie plină de învățăminte. Vom urmări patru principii pentru a putea trece prin perioadele de criză: