luni - 06 Iul 2015
Login

 

     

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în relaţiile cu semenii

 

studyReferințe: Proverbe 12.18-19, 14.29, 15.1, 16.32, 17.9 şi 14, 19.11, 22.24-25

Tema: Fii înţelept în relaţiile cu semenii

Verset cheie: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” – Proverbe 17.17

Ideea centrală a studiului: Dumnezeu aşteaptă de la copiii Săi ca ei să construiască şi să menţină relaţii sănătoase unii cu alţii.

Scopul studiului: Să ne ajute să lucrăm cu înţelepciune în domeniul construcției unor relaţii bune cu semenii noştri.

Studiu biblic – Proverbe 20 – Pericolul alcoolului

 

studyReferințe: Proverbe 20.1, 23.19-21,29-35, Romani 13.12-14

Tema: Pericolul alcoolului

Verset cheie: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” – Efeseni 5.18

Ideea centrală a studiului: Înţelepciunea care vine de la Dumnezeu şi ascultarea de Cuvântul Lui te păzeşte de cădere în capcana viciilor, în general, şi a alcoolului, în special.

Scopul studiului: Să te ajute să te păzeşti de consumul de băuturi alcoolice şi să te conştientizeze de ravagiile cauzate de el.

Program 14 iunie 2015

DSCN0648În data de 14 iunie 2015 a avut loc un program special, prilejuit de instalarea noului pastor, Daniel Cioban. Cu acest prilej au participat Nelu Moţ împreună cu un grup de bărbaţi din localitatea Arad, Timotei Stânea – preşedintele Comunităţii Baptiste Sibiu şi Onisim Mladin – pastor al Bisericii Creştine Baptiste Dragostea din Arad.

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în viaţa de familie

 

studyReferințe: Proverbe 13.24, Proverbe 14.1, Proverbe 19.14, Proverbe 22.6, Proverbe 24.3-4, 21

Tema: Fii înţelept în viaţa de familie

Verset cheie: Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute. Proverbe 24.3-4

Ideea centrală a studiului: Dumnezeu a creat familia în vederea binecuvântării celor doi soţi şi călăuzirea copiilor pentru a deveni viitori adulţi înţelepţi şi responsabili pentru faptele lor.

Scopul studiului: Să te încurajeze să dai dovadă de înţelepciune în relaţia cu partenerul de viaţă şi cu copiii cu care v-a binecuvântat Domnul.

De ce a murit Isus?

golgotaReferințe: Isaia 53.3-12

Din lectura Evangheliilor descoperim că Domnul Isus a fost un om bun: a vindecat pe cei bolnavi, a dat sprijin celor săraci şi oropsiţi, a înviat pe cei morţi, chiar şi duşmanii Lui au beneficiat de bunătatea Sa. Atunci cum, un astfel de om, să fie condamnat la moarte? Care a fost vina Lui? O întrebare ce nu este nicidecum una retorică.

„De ce a suferit Isus așa de mult?” este considerată de renumitul comentator biblic şi pastor John Piper a fi cea mai importantă întrebare a secolului XXI. Da, sunt multe alte întrebări ce au importanţa lor, dar toate îşi găsesc răspunsul corect doar dacă înțelegi răspunsul corect la întrebarea de mai sus. Capitolul 53, din cartea Isaia a Vechiului Testament, este echivalentul piscului Everest pentru Scriptură. În textul acesta este cuprins şi răspunsul la întrebarea ce ne interesează: „De ce a murit Isus?”

Toată scena în care este încadrat Domnul Isus este pentru noi, toată suferinţa Lui a fost pentru noi. Din punct de vedere uman, e adevărat, am putea spune că Isus nu ar fi trebuit să moară, întrucât El nu a fost vinovat. Biblia nici nu neagă vinovăţia celor care s-au coalizat împotriva Unsului lui Dumnezeu, dar însemnătatea lucrării Fiului lui Dumnezeu este alta.

Caracteristicile unei biserici puternice

foundationReferințe: Faptele Apostolilor, capitolul 2

Dacă ar fi să ne gândim la primele trei biserici puternice din zilele noastre, care ar fi criteriile după care am face aceasta clasificare? Numărul de membrii, predicatorii pe care îi are, posibilităţile materiale? Comparăm corurile bisericilor, păstorii, comparăm membrii bisericilor şi viaţa trăită acolo, facem tot timpul comparaţii. Dar oare știm să facem evaluări corecte? Dacă e să căutăm o biserică perfectă, nu o vom găsi! Biserica are o componentă divină şi una umană, ne aflăm în plin proces de sfinţire şi de transformare. Dacă tot e să facem comparaţii, să privim la Biserica Primară. Care sunt caracteristicile unei biserici puternice?

Studiu biblic – Păzeşte-te de imoralitate – Proverbe 5,6

studyReferințe: Proverbe 5.1-18, 6.20-25, 1 Corinteni 6.18-20

Tema: Păzeşte-te de imoralitate

Verset cheie: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” – 1 Corinteni 6.20

Ideea centrală a studiului: Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să respecte standardele biblice cu privire la relațiile dintre bărbat şi femeie, aceasta fiind o dovadă de înţelepciune şi maturitate spirituală.

Scopul studiului: Să te încurajeze să-ţi clădeşti orice relație bazat doar pe principiile Sfintei Scripturi.

 

Versetul zilei

Un gând bun

Consiliere Creștină

LiveZilla Live Chat Software

Fii la curent

Adresa ta de email:

 

free counters