..

Abandonați de Dumnezeu

Referințe: Romani 1.24-32

abandonCea mai cumplită pedeapsă pe care Dumnezeu o poate aplica unei națiuni este aceea de a o abandona. Care sunt repercusiunile pe care cineva le poate suporta atunci când Îi întoarce spatele lui Dumnezeu? Cum se arată mânia justificată a lui Dumnezeu?
– există o mânie viitoare, ea se referă la Ziua Judecății așa cum este descrisă în cartea Apocalipsei.
– există o mânie actuală, a zilelor noastre – Romani 13.4
– există o mânie ce se descoperă acum din Cer, o expresie întreită a judecății lui Dumnezeu prezentată în versetele 24, 26 și 28.
Dumnezeu îi abandonează pe oamenii ce nu vor să-L cunoască pe El.

1. Oamenii au cunoștința lui Dumnezeu

– versetul 21 declară că oamenii nu se pot scuza, întrucât El este cunoscut de ei. Versetul 25 declară că minciuna a fost preferată adevărului lui Dumnezeu. Versetul 28 arată faptul că oamenii nu au dorit să păstreze cunoașterea Domnului
– oamenii resping cunoaşterea lui Dumnezeu în favoarea idolatriei
– reacția mâniei lui Dumnezeu. Rezultatul respingerii lui Dumnezeu este părăsirea oamenilor de către Creatorul lor. După versetul 28 există o listă întreaga a depravării umane.

2. Când omul respinge revelatia lui Dumnezeu este abandonat în impuritate sexuală – vers. 24-25

A-L cunoaște pe Dumnezeu ar trebui să îl împingă pe om la o trăire corectă și frumoasă. Paradoxul este că oamenii au preferat murdăria păcatului în loc să-L cinstească pe Dumnezeu. În deşertăciunea gândurilor lor, oamenii au ajuns prada necurăţiei poftelor proprii. Mânia ce se descoperă din Cer are drept ţinta tocmai această deşertăciune.

3. Când omul respinge revelatia lui Dumnezeu este abandonat în pasiuni nenaturale, scârboase – vers.26-27

Dacă în versetul 25 adevărul era schimbat în minciună, acum schimbul este altul: în locul sfinţeniei lui Dumnezeu, omul preferă murdăria păcatului. Ceea ce în trecut era doar o informație, astăzi este un mod de trăire pentru mulți. Ceea ce este nenatural se transformă în lucru natural, adică ajunge la starea de normalitate. Practici nedorite de Dumnezeu, ajung să fie puse în practică în societatea zilelor noastre. Matei 19.4 ne oferă declarația Domnului Isus Cristos privitoare la planul inițial al lui Dumnezeu: relaţia bărbatului cu femeia. Dumnezeu este împotriva relațiilor homosexuale şi lesbiene, El consideră aceste relații ca fiind lipsite de normalitate.

4. Când omul respinge revelaţia lui Dumnezeu este abandonat într-o minte depravată – vers. 28-32

Când în mintea ta gândurile ajung să călătorească în locuri nedorite de Dumnezeu, însăși mintea ajunge să iasă din starea de normalitate dorită şi planificată de Dumnezeu. Diavolul se folosește de o asemenea minte dispusă la a păcătui. Umpleţi-vă mintea cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui, iar rezultatul va fi pe măsură. Gândurile deşarte ajung să se înrădăcineze în mintea noastră şi de acolo greu mai sunt scoase. Apostolul Pavel enumeră nu mai puțin de 21 de vicii, iar lista ar fi putea fi completată cu numeroase altele. Mai întâi sunt enunțate patru păcate generale care umpleau viața oamenilor supuși studiului făcut de Pavel, apoi alte cinci păcate privitoare la destrămarea relaţiilor, două păcate de sine stătătoare cum este cazul bârfei, patru păcate privind mândria dusă la extrem, seria fiind încheiată cu enumerarea de caracteristici negative ale celor care nu știu ce înseamnă respectul sau considerația.
Versetul 32 este rezumatul perversităţii umane. Oamenii știu că lucrurile pe care le practică au un deznodământ nefericit şi cu toate acestea, continuă să le practice. „Plata păcatului este moartea”. Complacerea într-o stare de păcat are drept rezultat mânia lui Dumnezeu. Nu există pedeapsă mai groaznică decât aceea de a fi abandonat de Dumnezeu. Când ești părăsit de către cei dragi, de către cercul de prieteni sau de societate este o stare teribil de neplăcută şi dureroasă, dar a fi părăsit de Dumnezeu este apogeul durerii.

Pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se descopere din Cer împotriva noastră, să ridicăm ochii spre Domnul. Să alegem calea plăcută Lui, să ne împăcăm cu Dumnezeu care dorește acest lucru.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 23 februarie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu