..

Adevărata pocăință a cetății Ninive

Referinţe: Iona capitolul 3

1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona, astfel:
2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile.
4 Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicită!”
5 Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
6 Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă.
7 Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
8 Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile!
9 Cine ştie dacă nu se va întoarce Dumnezeu şi se va căi şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
10 Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.

   Ninive, a fost o cetate ce și-a început existența sub domnia străveche a lui Nimrod și a ajuns să fie capitala Imperiului Asirian. Era o cetate puternic fortificată, cu ziduri groase, impenetrabile și reprezenta la acea dată o provocare deosebită pentru orice armată care ar fi avut intenția de a o cuceri. Lungă de cinci kilometri și lată de doi kilometri, era locuită de aproximativ un milion de oameni. Iată de ce, în antichitate, Ninive era o cetate puternică. Era cunoscut faptul că războinicii niniveni erau oameni cruzi, ce-și mutilau prizonierii prin tăierea mâinilor, a picioarelor, dar și prin scoaterea ochilor.
La o astfel de cetate și la un astfel de popor Dumnezeu Își trimite profetul cu un mesaj deosebit: distrugerea iminentă. Iona avea o repulsie personală față de acest popor, întrucât poporul evreu cunoscuse robia sub stăpânirea asiriană.
Au existat oameni ce au putut cunoaște traumatizanta experiență a lui Iona în încercarea lui de a fugi de sub ascultarea de Dumnezeu:
– Iona 1.10: Oamenii aceia au avut o mare teamă şi i-au zis: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Căci oamenii aceia ştiau că fugea de Faţa Domnului, pentru că le spusese el.
– Iona 1.16: Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul şi au adus Domnului o jertfă şi I-au făcut juruinţe.
– Luca 11.30: Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.
Oamenii au conștientizat gravitatea mesajului predicat de către profet. Pocăința ninivenilor a ajuns să fie un etalon folosit chiar de către Domnul Isus Cristos: era o pocăință după voia lui Dumnezeu. Dar ce este o pocăință veritabilă? Participarea la o evanghelizare, o serie de acte de caritate sau participarea la serviciile religioase ale unei biserici?
Să urmărim pașii făcuți de către locuitorii cetății Ninive în continuarea căinței lor.
1. Ninivenii au crezut în Dumnezeu
Ei erau la curent cu experiența lui Iona, conștientizând că Dumnezeu trebuie luat în serios.
În timpul lui Noe, contemporanii săi au luat în derâdere avertismentele divine. Sodoma și Gomora sunt un alt exemplu de refuz al avertizărilor. Națiunea Israel a avut și ea, la rândul ei, parte de mesaje profetice. Toți aceștia au respins căința. Poporul lui Dumnezeu L-a respins pe Dumnezeu!
În ziua de azi mentalitatea ”la modă” este că Dumnezeu nu poate fi atât de rău încât să pedepsească oamenii. Se confundă răutatea cu necesitatea dreptății.
Cum îi privim pe semenii noștri, ducem mesajul lui Dumnezeu printre oamenii creați de El?
2. Ninivenii și-au schimbat mentalitatea – vers. 8b
Oamenii cruzi își dau seama de atrocitățile pe care le-au practicat de-a lungul timpului. Ei realizează că Dumnezeu se împotrivește acestora.
3. Ninivenii și-au schimbat trăirea – vers. 8
Înaintea lui Dumnezeu nu poți veni oricum! Marele preot aducea jertfe atunci când se înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Moise se descălța pe pământul unde stătea înaintea Domnului.
4. Ninivenii au șezut în cenușă
Nimic nu se compară cu oferta veșniciei lui Dumnezeu. Smerenia este necesară pentru a avea acces în prezența Suveranului Creator.
5. Ninivenii au strigat cu putere către Dumnezeu
Rugăciunea aduce binecuvântare, aduce prezența lui Dumnezeu. Chiar Domnul Isus accentua, prin exemplul propriu, importanța acestui segment al vieții omului după voia lui Dumnezeu.
6. Ninivenii au postit
 Isaia 58.3-7: „La ce ne foloseşte să postim” -zic ei-,dacă Tu nu vezi? „La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” -,Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău.
Postul are rolul de a duce rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. O viață corectă și eficientă are un singur deviz: înapoi la Dumnezeu!
Ce au primit ninivenii în schimbul pocăinței lor? Însăși viața lor! O pocăință adevărată aduce o viață adevărată.
Nu se merită să pierdem veșnicia de dragul plăcerilor de-o clipă ale vieții de-acum.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Eugen Stuparu, duminică, 30 septembrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu