..

Ai observat că Toma lipseşte?


Referinţe: Ioan 20.19-31

19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul.
21  Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
22  După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!
23  Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”
24  Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
25  Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
26  După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
27  Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
28  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29  „Tomo” i-a zis Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut.”
30  Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31  Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

   Ucenicii erau strânşi laolaltă la fel ca şi în alte dăţi. Şi totuşi, ceva era schimbat… Dacă în zilele de mai înainte era forfotă, de data aceasta era linişte, apăsare, teamă.
   Se remarcă lipsa a două persoane care participau împreună cu ucenicii la întruniri. Una dintre ele este Iuda, care s-a sinucis.
   Cine este însă cealaltă persoană? Să fie Pilat, cel care nu a găsit nici-o vină în Isus, dar care nu a fost în stare să meargă până la capăt cu acest considerent? Să fie Caiafa, persoana care putea să se declare de partea Domnului?
   Nu, nu era niciunul dintre aceştia. Cel al cărui loc era gol era Toma.
   Este trist când oamenii lipsesc de la întâlnirea cu Dumnezeu. În ciuda tuturor lucrurilor întâmplate, Isus a venit în mijlocul ucenicilor. Toma a ales să fie oriunde altundeva, decât să fie împreună cu fraţii săi de credinţă. Toma a ratat o întâlnire memorabilă: întâlnirea care nu rememora trecutul, ci întâlnirea care proiecta viitorul. Toma a lipsit când a venit Isus!
   De ce n-a venit Isus?
1. În inima lui Toma era indiferenţă
   În ziua de azi sunt mulţi separaţi de viaţa Bisericii, care participă la viaţa ei doar la evenimente deosebite. Biserica este însă un trup viu, este Trupul lui Cristos, iar fiecare în parte, mădular din acest trup.
   Indiferenţa nu trebuie să aibă loc în viaţa unui credincios. Fiecare are un loc specific în Impărăţia lui Dumnezeu. Când Regele vine şi nu te găseşte, oare ce gândeşte despre tine şi despre lipsa ta?
2. Toma şi-a găsit satisfacţia în altă parte
   În grădina Ghetsimani toţi s-au risipit. Învăţătorul a fost prins, judecat, condamnat la moarte şi îngropat. Iată imaginea din mintea lui Toma. Totul era năruit.
3. Toma şi-a pierdut nădejdea
   Învăţătorul este mort. Nu mai este nici-o rază de speranţă. Este imposibilă o refacere a lucrurilor. Toma a văzut tot ce s-a întâmplat. Era deznădăjduit şi disperat.
   Ce a pierdut Toma?
1. A pierdut privilegiul de a-L vedea pe Isus
   Ceilalţi ucenici aveau şi ei aceleaşi întrebări fără răspuns. Diferenţa era că ei erau adunaţi împreună. Iar Isus nu lipseşte niciodată de la întâlnirile ucenicilor Săi!
2. A pierdut privilegiul glorios de a vedea viaţa de după moarte
   Toma era aproape de momentul în care să spună că viaţa lui nu mai are nici-un rost. Toma era limitat la ceea ce se poate vedea, Isus însă a ridicat vălul pentru a se vedea ceea ce este ascuns de ochii pământeşti.
3. A pierdut marea bucurie ce a inundat viaţa ucenicilor
   Odată cu arătarea Domnului Isus, a apărut bucuria în sufletele obosite şi speriate ale ucenicilor. Dar Toma nu era cu ei…
4. A pierdut darul păcii
   Oricât încerca să-şi găsească liniştea şi pacea, nu reuşea. Isus însă a venit şi a zis: "Pace vouă!"
5. A pierdut rededicarea vieţii ucenicilor
   Toma era gol: nu mai avea nimic. Ucenicii au reprimit din partea Domnului însărcinarea de a propovădui mesajul salvării. Toma nu era acolo.
6. A pierdut şansa de a avea Duhul Sfânt
   Toma lipsea de la întâlnirea care l-ar fi îmbogăţit cu autoritatea Duhului Sfânt.
   Dacă nu eşti prezent atunci când Dumnezeu oferă resursele Sale, atunci când Cuvântul Sfânt vorbeşte, eşti lipsit de puterea ce schimbă viaţa.
   Dumnezeu doreşte să avem o credinţă fermă, nu îndoieli în inimile noastre, astfel încât să ne închinăm înaintea Lui recunoscând: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 1 mai 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu