..

Alegeri corecte în perspectiva veşniciei

Referinţe: Evrei 11.23-27

23  Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul, şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.
24  Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
25  ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
26  El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.
27  Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.

Moise a fost omul care, pus în faţa unor provocări, a trebuit să facă alegeri corecte.
Prima mare decizie din viaţa unui om care-L întâlneşte pe Dumnezeu este să-şi pună viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. Viaţa trăită de Moise poate fi împărţită în trei etape:
– prima perioadă, patruzeci de ani – în palatul lui Faraon, în calitate de prinţ.
– a doua perioadă, patruzeci de ani – cioban în pustie.
– a treia perioadă, patruzeci de ani – lider al poporului lui Dumnezeu.
Au trecut aşadar nu mai puţin de optzeci de ani până când Moise a ajuns într-o poziţie de conducere. Ani care au fost poate dezamăgitori în aşteptarea unui scop în viaţă, dar care, cu siguranţă, s-au dovedit a fi benefici în formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu.
Decizii ale credinţei în viaţa lui Moise:
– refuzul – vers. 23. Moise a preferat să refuze statutul de prinţ.
– alegerea – vers. 24. Avea alternativa de a trece din calitatea de prinţ în cea de candidat la tronul Egiptului.
– cântărirea, socotirea – vers. 25. A pus în balanţă privilegiile vremelnice cu suferinţa, în vederea câştigării veşniciei cu Dumnezeu.
– părăsirea – vers. 27. A părăsit Egiptul.
1. Timpul deciziei lui Moise
Este greu de precizat o vârstă anume, dar trebuie să ajungem la statutul de om mare, de om care să poată face alegeri corecte. Scopul pe care îl are Dumnezeu cu privire la viaţa noastră este să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. La vârsta de patruzeci de ani, Moise ia decizia de a părăsi Egiptul. Vom fi în măsură să părăsim plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru a lua parte la ocara poporului lui Cristos?
2. Natura deciziei lui Moise
Moise a refuzat statutul de fiu al fiicei Faraonului. Prin credinţă el a putut să ia această decizie. Atunci când credinţa este activă, există momente de renunţare, renunţarea la lucrurile care nu-i sunt pe plac lui Dumnezeu. Moise s-a gândit la implicaţiile veşnice ale alegerii sale. În balanţa alegerii sale, ocara poporului lui Dumnezeu şi răsplata veşnică au fost mai importante decât lejeritatea unui trai uşuratic, care împlineşte poftele firii pământeşti.
3. Urgenţa deciziei lui Moise
Moise a cântărit variantele posibile şi a decis. Decizia lui a fost aceea de a părăsi Egiptul, iar decizia lui a fost de neclintit, ca şi Cel care i-a vorbit şi căruia i-a închinat viaţa sa.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 10 iulie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu