..

Anestezie spirituală pentru operaţie finală

Referinţe: 1 Tesaloniceni 5.1-10

1  cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2  Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3  Când vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4  Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5  Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6  De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7  Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8  Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9  Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos,
10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

   Care este starea lumii în care trăim şi care este starea Bisericii? Cât de sigur este viitorul nostru? O vorbă din vechime spune: Învaţă din istorie ca să nu repeţi greşelile. În zilele noastre banii şi dorinţa de putere au acaparat mintea omului, de aceea lumea de azi este coruptă prin influenţa păcatului. Urăşte însă Biserica farmecul lumii? Sau este copleşită şi încântată de ceea ce vede în lume? Dacă este aşa, Biserica se află într-o stare de anesteziere, insensibilă la pericolul care pândeşte.
   Aceasta doreşte oare Dumnezeu? Doreşte El ca Biserica Lui să se afle într-o stare de adormire sau, dimpotrivă, starea de vigilenţă este intenţia lui Dumnezeu pentru Biserică?
   Să privim lucrurile din perspectiva a trei stări periculoase.
1. Anestezia locală (vers.3)
   Atunci când cineva se află sub influenţa unui asemenea tip de anestezie, persoana în cauză poate sesiza anumite lucruri, dar nu poate reacţiona cu capacitate deplină. Poate vedea, poate auzi, dar nu se poate mişca.
2. Anestezia totală (vers. 6)
   Această anestezie se face prin adormire. Nu mai auzi, numai vezi, nu mai poţi reacţiona la nici un stimul din jurul tău.
3. Îmbătarea
   Reprezintă o stare de amorţire, de insensibilitate. În 2 Tesaloniceni 2.1-2 ne sunt prezentate caracteristici ale omului aflat într-o asemenea stare:  "Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Cristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar."
   Care este remediul pentru aceste tipuri de anestezii? Răspunsul îl găsim chiar în textul de referinţă, în versetul 8, unde sunt redate câteva modalităţi de contracarare a pericolului:
să fim treji. Trebuie să respingem anestezia, starea de amorţeală ce ne poate aduce în situaţia de a nu mai putea reacţiona. Domnul Isus, în grădina Ghetsimani, îndemna la rugăciune: Vegheaţi!
să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei. Trebuie să credem că avem un Dumnezeu plin de putere şi să-L iubim pe Dumnezeul nostru şi pe oameni.
să avem drept coif nădejdea mântuirii. Zilnic să ne aducem aminte de valoarea jertfei lui Isus şi de harul lui Dumnezeu care ne învaţă să nu mai trăim în păcat. 

 (Sinteză a mesajului expus de fr. Fănel Şerban, lucrător misionar în Codlea, duminică, 18 octombrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu