..

Apropierea de Dumnezeu

APROPIEREA DE DUMNEZEU

Referinţe: Matei 15.21-28

1. Apropierea pe calea umană
 – scoaterea în evidenţă a propriei religiozităţi, a moralităţii propriei persoane (vers.22)
   Singurul popor care cunoştea la vremea respectivă poziţia Domnului Isus ca şi Fiu al lui David era poporul evreu. Femeia cananeancă substituie această experienţă propriei persoane, deşi ea aparţine altui neam.
   Pentru ca oamenii să poată ieşi în evidenţă, se compară cu persoane defavorizate. Dumnezeu nu procedează aşa. Standardele Lui presupun compararea cu perfecţiunea Sa: fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt (Levitic 11:44).
   Faptul că eşti bun nu este îndeajuns.
 – apelarea la ucenicii lui Isus (vers.23)
   Pe paginile Sfintei Scripturi găsim şi alte exemple de solicitare de ajutor. Un asemenea exemplu este cel al Mariei, mama lui Isus. La nunta din Cana Galileii, ea încearcă să intervină pe lânga Domnul Isus pentru rezolvarea problemei apărute. În final, ajunge la concluzia cea mai bună: Să faceţi orice vă va zice (Ioan 2.5) Acesta este pasul corect: îndrumarea directă către Dumnezeu, nicidecum mijlocirea altor persoane.
2. Apropierea pe calea Lui Dumnezeu
 Pasul 1. Stadiul recunoaşterii
   Ai milă de mine, Doamne! (vers.22) Trebuie să recunoaştem neputinţa noastră de a ne apropia de Dumnezeu, prin eforturi proprii.
 Pasul 2. Acceptarea
   Dar ea a venit şi I s-a închinat (vers.25). Prin închinare, femeia recunoaşte autoritatea şi condiţiile impuse de Isus.
 Pasul 3. Perseverenţa
   …şi căţeii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor (vers.27). Oridecâteori sunt luate decizii bune, se ivesc obstacole, perseverenţa însă duce la îndeplinirea planurilor bune.
   Isus ne îndeamnă: Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea (Matei 7:13)
   Singura posibilitate, unica şansă de a ne prezenta în mod corect înaintea lui Dumnezeu este ca Isus Cristos să mijlocească pentru noi: Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos (1 Timotei 2:5)

(Sinteză a mesajului expus de Teofil Mihoc, pastor al Bisericii Baptiste din Jibou, duminică, 29 martie 2009)

 
   Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, va invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE
 
   Ascultă mesajul aici  

Postează un comentariu