..

Armonia vieţii

 

   Sfaturi la întemeierea unei tinere familii:

– dedicare, pasiune, dorinţă. Pentru succesul unei familii este necesară dedicarea unul faţă de celălalt.
– cântaţi în aceeaşi gamă. Amândoi partenerii trebuie să fie în Cristos, amândoi trebuie să fie preocupaţi de a-L urma pe El.
– contrast în armonie. Două voci diferite, care urmăresc aceeaşi linie melodică, creează o armonie.
– situaţii complementare. Soţul are melodia lui, soţia o are pe a ei. Pentru a putea fi auzit un sunet melodios, trebuie ca cele două melodii să fie armonizate.
– urmăriţi partitura. Cine doreşte să-L vadă pe Dumnezeu în viaţa lui, trebuie să urmărească partitura Cuvântului Său.
– atenţie la Dirijor. Un ochi la partitură, celălalt la dirijor. Cu privirea atentă la Isus, este mai uşor să urmăreşti cântarea.
– susţinere reciprocă.
– (RE)dedicare sau dedicare la octavă. La început este observată personalitatea partenerului de viaţă, pe parcursul vieţii însă iese la iveală caracterul celuilalt.
   Dragostea este dedicare faţă de o persoană imperfectă.

 (Gânduri expuse de pastorul Daniel Miheţ, duminică 16 august 2009, la nunta dintre Sorina şi Claudiu Adam) 

 

Soluţii pe timp de criză

Referinţe: Ioan 2.1-10

1  A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.
2  Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
3  Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”
4  Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”
5  Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice”.
6  Şi acolo erau şase vase din piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
7  Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă”. Şi le-au umplut până sus.
8  „Scoateţi acum” le-a zis El şi „aduceţi nunului.” Şi i-au adus.
9  Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau), a chemat pe mire,
10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”

   La nunta din Cana Galileii, doi tineri, împreună cu părinţii şi cunoscuţii lor, se bucurau la masa organizată cu acest prilej. Apare însă un inconvenient: vinul, care era servit la mese, s-a terminat. Puterea lui Dumnezeu însă, se manifestă în asemenea împrejurări, întrucât ea are resursele necesare pentru rezolvarea problemelor de orice natură.
   Situaţiile de criză apar şi în cadrul familiei. Problema apărută atunci, nu avea să fie singura. Era doar prima dintr-un şir…
   Ce este de făcut atunci când situaţiile par să depăşească capacitatea noastră de rezolvare?
 – la vremea insistenţelor nu cicăli, ci stăruieşte.
   Cicăleala este insistenţa firii pământeşti. În 1 Împăraţi 21.1-16 ni se relatează cazul lui Ahab şi Izabela. Insistenţa Izabelei în a da un sfat greşit soţului ei, a condus în cele din urmă la un destin tragic. Samson şi Dalila formează, deasemenea, un cuplu nefericit. Cicăleala Dalilei în a afla secretul puterii lui Samson, nu a adus în cele din urmă, avantaje nici unuia dintre cei doi.
 – la vremea corecţiilor nu critica, ci sfătuieşte. 
   Atunci când este sesizată o greşeală din partea partenerului din viaţă, problema nu este rezolvată prin critică, ci prin sfaturi.
 – la vremea plângerilor nu condamna, nu dezbina, ci uneşte.
   În vederea rezolvării crizei nu trebuie îndepărtată persoana, ci problema apărută.
 – la vremea conflictelor nu intimida, ci convinge; nu porecli, ci vorbeşte frumos.
   Atitudinea soţilor unul faţă de celălalt trebuie să fie plină de respect. Intimidarea poate apărea atunci când forţa este folosită într-un mod violent sau atunci când lacrimile nu folosesc la altceva decât pentru a şantaja. Vorbirea urâtă, jignirile nu vor ajuta la aplanarea conflictelor, ci mai degrabă, vor tensiona mai mult situaţia creată.
   Armonia în familie va aduce linişte şi pace membrilor ei. Pentru aceasta însă, este nevoie de multă atenţie acordată rezolvării situaţiilor conflictuale.  

 
 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Vasile Borchean, duminică, 16 august 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu