..

Ascultare și mântuire

Referinţe: Faptele Apostolilor 8.26-39

filip botez   Biblia prezintă o sumedenie de aplicații practice pentru fiecare domeniu al vieții. Textul de față reprezintă un exemplu elocvent de implicare practică în câștigarea unui suflet pentru Împărăția lui Dumnezeu, dar și răspunsul prompt al unui om ce înțelege mesajul Evangheliei. Și în acest text, ca de altfel pe parcursul întregii Biblii, personajul central nu este nici Filip, nici famenul etiopian, ci Dumnezeu, care dorește ca oamenii să-I cunoască puterea și supremația.

1. Ascultare necondiționată de Dumnezeu – vers.26-27

   Contextul în care ne aflăm este următorul: la porunca lui Dumnezeu, Filip s-a deplasat în Samaria pentru propovăduirea Evangheliei. În timpul lucrării de trezire a oamenilor din acele locuri, evanghelistul este îndrumat să meargă în pustie, fără a i se comunica scopul. Deși s-ar fi putut împotrivi poruncii lui Dumnezeu, Filip a ales să asculte.
În inima famenului etiopian exista sete de Dumnezeu, iar nevoia de cunoaștere a lui Creatorului a înălțat, poate, rugăciuni nespuse către Cel Preaînalt. Dumnezeu l-a trimis pe Filip în întâmpinarea dorinței arzătoare a famenului.

2. O frământare reală a unui suflet omenesc – vers. 27-28

   Fiind echivalentul unui ministru de finanțe actual, famenul etiopian a făcut o deplasare de aproximativ 2500 km din Etipia până la Ierusalim, cu scopul de a-L găsi pe Dumnezeu. Nu interesele materiale, ci dorința sinceră de a-L cunoaște pe Cel Sfânt a fost motorul acestui efort.

3. Un entuziasm profund – vers. 29-30

   Ascultarea de Dumnezeu și dorința salvării sufletelor reprezintă baza entuziasmului lui Filip. Duhul lui Dumnezeu însuflețește oamenii ce doresc să se pună la dispoziția Domnului. Să privim puțin la noi înșine. Suntem cuprinși de o astfel de fervoare? Entuziasmul lui Filip se regăsește și în viețile noastre? Trăim cu dorința arzândă de a-L arăta și altora pe Creator?

4. Credincioșie față de sfintele Scripturi – vers. 32-35

   Cuvântul Sfânt are valoare atunci când este strâns în inima omului. Famenul nu înțelegea ce citea, dar stătea cu Sfânta Scriptură în mână, o studia cu scopul de a înțelege însemnătatea celor scrise în ea. Filip a predicat despre Isus și spre Isus. El a canalizat frământările și gândurile etiopianului spre Mesia.

5. O imagine a unui om pregătit pentru mărturisire – vers. 36-38

   Famenul, cel mai probabil, nu se deplasa singur, un întreg alai însoțindu-l în lunga lui călătorie. Distanța străbătută solicita resurse și protecție. Astfel, mărturisirea credinței lui a putut fi auzită și de alte persoane, declarația lui nu a beneficiat de anonimat, entuziasmul său fiind cunoscut și de alții.
Romani 10.10: ”Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”
– Matei 10.32-33: ”De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.”

6. Fericirea adevărată în Cristos – vers. 39

   Bucuria din inima famenului etiopian a fost determinată de intervenția Domnului în viața lui. Fiecare dintre noi avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Famenul l-a găsit pe Dumnezeu, sinceritatea căutării lui a avut ca rezultat găsirea Celui Adevărat.
Ești gata să-L cauți pe Dumnezeu?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 17 martie 2013)

 

Postează un comentariu