..

Atât de aproape şi totuşi…


Referinţe: Faptele Apostolilor 26.24-32

24  Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.”
25  „Nu sunt nebun, prea alesule Festus” a răspuns Pavel „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.
26  Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ!
27  Crezi tu în Prooroci, împărate Agripa?… Ştiu că crezi.”
28  Şi Agripa i-a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”
29  „Fie curând, fie tîrziu” a răspuns Pavel „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi, să fiţi aşa cum sunt eu, în afară de lanţurile acestea.”
30  Împăratul, dregătorul, Berenice şi toţi cei ce şedeau împreună cu ei, s-au sculat.
31  Şi când au plecat, ziceau unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.”
32  Şi Agripa i-a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.”

   După ce Pavel a fost înfăţişat înaintea lui Felix timp de doi ani, îl vedem acum pe Pavel într-o dare de seamă înaintea împăratului Agripa.
   Observăm două extreme: prima, reprezentată de Pavel, omul care doreşte a-şi conduce viaţa după voia lui Dumnezeu, iar a doua reprezentată de împăratul Agripa, pentru care relaţia cu Dumnezeu nu valora prea mult.
   La fel ca şi Felix, Agripa a avut şansa de a intra în prezenţa lui Dumnezeu, însă împietrirea inimii nu l-a lăsat să facă alegerea potrivită.
1. Atât de aproape de adevăr şi totuşi…
– mărturia Scripturilor. Mesajul Vechiului Testament nu-i era străin împăratului.
   Biblia este oglinda noastră (epistola lui Iacov, cap.1). În lumina Cuvântului lui Dumnezeu vedem starea noastră de păcătoşenie, dar şi schimbarea noastră prin îndemnurile Duhului Sfânt.
   Biblia este o sabie cu două tăişuri. Nu există domeniu al vieţii care să nu poată fi cercetat de către ea.
   Biblia este un ciocan care sfarmă păcatul din viaţa omului.
   Biblia este un foc ce arde păcatul şi luminează viaţa în lumina caracterului lui Dumnezeu.
– mărturia sfinţilor, mărturia celor schimbaţi.
   Pavel a adus mărturia propriei vieţi de predicare a Cuvântului Sfânt. Fiecare dintre noi putem mărturisi despre schimbarea făcută de Dumnezeu în viaţa noastră.
– mărturia Mântuitorului. Lucrarea de mântuire făcută de Fiul lui Dumnezeu aduce mărturia singurei posibilităţi de salvare a omului.
2. Atât de aproape de mântuire şi totuşi…
– puterea păcatului din viaţa lui.
   „A doua zi, deci, Agripa şi Berenice au venit cu multă fală şi au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii şi cu oamenii cei mai de frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo”(Faptele Apostolilor 25.23). Deşi împăratul a ales în mod voluntar să-l asculte pe apostol, păcatul din viaţa lui l-a împiedicat să asculte cu inima mesajul lui Pavel, mesajul lui Dumnezeu.
– preţul lepădării de sine
   Împăratul nu a fost capabil să plătească acest preţ, nu a dorit să părăsească păcatul şi să-l urmeze pe Dumnezeu.
   Nu este suficient să auzi mesajul lui Dumnezeu, el trebuie aplicat, trebuie trăit. Oameni care au avut de-a face chiar cu Domnul Isus au rămas nemântuiţi, întrucât nu au fost gata să aplice la viaţa lor mesajul salvator.
   Iuda, unul dintre ucenicii Domnului, deşi a trăit în preajma Mântuitorului a avut parte de un destin tragic. Dintre cei doi tâlhari crucificaţi împreună cu Domnul Isus Cristos, numai unul a ales calea cea bună, celălalt a respins oferta lui Dumnezeu.
   Agripa a fost atât de aproape de mesagerul lui Dumnezeu şi de mesajul lui Dumnezeu. Atât de aproape de mântuire şi totuşi atât de departe de Cel care l-a chemat.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 15 august 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu