..

Biblia este demnă de încredere

Referinţe: 2 Petru 3.1-10

1  Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,
2  ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca Domnului şi mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.
3  Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor,
4  şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
5  Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei,
6  şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
7  Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
8  Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
9  Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Cuvântul lui Dumnezeu este stabil, statornic. Naţiunile se prăbuşesc, economia nu se mai redresează, Pământul este un loc plin de frământări şi tulburare.

În această lume nu există repere stabile care să ne asigure siguranţa privitoare la viitor.

Sfânta Scriptură este singura care poate oferi pacea siguranţei depline.

Fiecare promisiune din Scriptură este demnă de crezare. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre:

– promisiunea mântuirii – oferită fiecărei persoane ce crede

– promisiunea revenirii – Domnul Isus va reveni în curând

1. Biblia este adevărată

Petru vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu vestit mai întâi prin prooroci şi mai apoi, prin Fiul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este: ” Vă iubesc!”. Acest mesaj poate fi înţeles de către omul simplu, dar şi de către teologul cel mai înverşunat.

2. Biblia este o carte profetică.

Dumnezeu urmăreşte ducerea la îndeplinire a cuvintelor Lui. Ea vorbeşte despre naşterea din nou, botez, pocăinţă, dar mai aminteşte, în repetate rânduri, despre revenirea Domnului Isus.

Mai suntem captivaţi de acest mesaj, mai avem în minte promisiunea: “Iată, Eu vin curând”?

3. Biblia este mesajul lăsat pentru noi, păstrat de Dumnezeu.

“Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.” Psalm 119:89.

Există oameni care nu ţin seama de Cuvântul lui Dumnezeu, care batjocoresc Cartea Sfântă. Ei prezintă câteva caracteristici scoase în evidenţă de apostolul Petru:

  • îndoiala – (Toate lucrurile sunt ca la început). Aceasta este teoria celor ce nu vor să creadă în judecata lui Dumnezeu. Creatorul a distrus lumea plină de păcat, iar acest lucru va fi făcut din nou.
  • negarea – (Cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat!). Oamenii nu vor să creadă că ceea ce este scris în Scriptură este adevărat. Ei cred însă tot felul de teorii ciudate. De ce? Din cauza înstrăinării faţă de Dumnezeu, prin păcat, a inimii omului.
  • necunoştinţa – (Nu cunosc, aşadar nu pot fi învinovăţit!). Teoria aceasta încearcă să disculpe neatenţia omului.

Distrugerea planificată de Dumnezeu este amânată din cauza milei şi a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. El amână împlinirea planului Său pentru ca omul să se poată  îndrepta către Dumnezeu. Nu este un semn de slăbiciune, ci un act de mare clemenţă.

Dumnezeu este Dumnezeul ordinii şi al punctualităţii. Dacă Dumnezeu ar smulge azi tot răul din lume, cine ar mai rămâne în viaţă? Îndelunga Lui răbdare înseamnă speranţă şi salvare pentru oameni.

Ziua Domnului va veni! Cum te va găsi atunci? Vei fi gata să te întâlneşti cu El?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 26 iunie 2011)


Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu