..

Biserica primară – naştere şi dezvoltare

Referinţe: Faptele Apostolilor, capitolul 2

   În capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor asistăm la naşterea Bisericii Primare. Este pentru prima dată când Petru ia cuvântul în public, într-un mod plin de autoritate şi îndrăzneală, după înălţarea la Cer a Domnului Isus Cristos. Rezultatul cuvântării pline de înţelepciune a fost constituirea primei biserici creştine.
   Care au fost factorii determinanţi care au condus la dezvoltarea acestei comunităţi într-un mod aşa de minunat?
 1. Biserica era alcătuită din oameni născuţi din nou.
   În urma predicării apostolului Petru au fost mişcate multe suflete: 3000 de oameni au dorit să ia parte împreună cu ucenicii la închinarea lor înaintea Domnului. Împreună, ei au format prima biserică creştină din lume. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni (vers. 41-42).
 2. Biserica era plină de Duhul Sfânt.
   „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh (vers. 38). Pasajul din epistola către Galateni capitolul 2, versetele 22 şi 23 ne arată caracteristicile omului plin de Duhul Sfânt: Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
 3. Biserica era comunitatea unde se stăruia în învăţătura apostolilor.
   Implicit, se stăruia în învăţătura dată de către Domnul Isus apostolilor.
 4. Biserica era comunitatea unde se stăruia în legătura frăţească.
   Creştinii se rugau împreună, învăţau împreună cum să se închine lui Dumnezeu, comunicau unul cu celălat, se slujeau reciproc. Biserica era o familie.
 5. Biserica era comunitatea care se ruga.
   Putere şi rugăciune, două cuvinte care merg mână-n mână în viaţa creştină.
 6. Biserica era comunitatea care mărturisea.
   Aşa cum Petru a mărturisit minunea făcută de Domnul Isus prin schimbarea vieţilor ucenicilor, tot aşa Biserica Primară mărturisea despre Dumnezeu şi ajutorul dat de către El oamenilor.
   Dumnezeu doreşte ca noi să ne bucurăm de implicarea Lui în viaţa noastră şi vrea ca noi să ne implicăm în viaţa celor de lânga noi.

 (Sinteză a mesajului expus de fr. Ken, duminică, 13 septembrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu