..

Ca să știți !

Referinţe: 1 Ioan 5.13-21

13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
14 Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el.
19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

Este foarte important să știm:
– de ce credem ceea ce credem
– de ce afirmăm ceea ce afirmăm
– de ce ne manifestăm cum ne manifestăm
   ”Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui” (Ioan 20.31). Apostolul Ioan a scris Evanghelia sa și epistolele cu intenția de a-L face cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, prin El pe Dumnezeu, iar astfel să intrăm relație cu Dumnezeu.
Ce regăsim în acest pasaj al Noului Testament?
– lucruri doctrinare: prezentarea lui Isus – cine este Isus
– elemente relaționale: statutul de copii ai lui Dumnezeu
– lucruri morale, etice: lumină, adevăr, relație corectă între membri familiei lui Dumnezeu
1. Asigurarea credinței și a mântuirii – vers. 13
Afirmația că toți credem în același Dumnezeu este o amăgire: credința noastră trebuie să fie valabilă înaintea lui Dumnezeu. Dacă pașaportul pe care-l avem este expirat, nu ne mai oferă dreptul de a intra într-o altă țară.
Creștinul care este sigur pe ceea ce crede este o persoană curajoasă, siguranța este dată de prezența Duhului Sfânt în viața sa.
2. Impactul asigurării în domeniul rugăciunii – vers. 14-15
Rugăciunea este cea mai comună activitate din viața credinciosului. Rugăciunea presupune încredere și îndrăzneală.
– încrederea nu este relativă, nu se bazează pe sentimentele noastre, ci își are fundamentul pe Dumnezeu, prin credința în El
– încrederea ne dă îndrăzneala de a cere
– încrederea în voia lui Dumnezeu
– încrederea că suntem ascultați
– încrederea că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre
Lucrurile nu se schimbă atunci când noi ne rugăm, ci Dumnezeu aduce circumstanțele în conformitate cu planul Său. El ne transformă pe noi, după voia Lui.
3. Identitatea pe care o are credinciosul – vers. 18
Lumea în care trăiește credinciosul este marcată de ispite și păcat. Nu înseamnă că omul plăcut lui Dumnezeu va fi ferit de tentațiile lumii, dar inima lui va fi îndreptată spre a-L glorifica pe Dumnezeu, pentru a împlini voia Sa.
O astfel de identitate ne aduce bucurie și speranță. Instinctele noastre nu mai sunt cele lumești, ci sunt controlate de Duhul lui Dumnezeu.
Chemarea noastră este să ne concentrăm privirea asupra Fiului lui Dumnezeu: ”Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12.2).
Atunci când crezi, ai siguranță: (…)ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 20 noiembrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu