..

Când un om mic întâlneşte un Dumnezeu mare

Referinţe: Luca 19.1-10

1  Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2  Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3  căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4  A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
5  Isus, când a ajuns la locul acela, şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
6  Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7  Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”
8  Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
9  Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10  Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

   Zacheu era, din punct de vedere al societăţii în care trăia, un om împlinit. Sfânta Scriptură ni-l înfăţişează însă dintr-o altă perspectivă: un om cu frământări şi în căutare de împlinire sufletească.
I. Păcătosul căutător – vers. 1-4
1. Cine era Zacheu? (vers. 2)
– un om cu poziţie
– un om cu putere
   Aflat în slujba Imperiului Roman, Zacheu nu pregeta să se folosească de poziţia lui pentru a-şi asigura o avere considerabilă.
2. Ce preocupări avea Zacheu? (vers. 3a)
– o dorinţă fierbinte
– o nevoie disperată
   În goana după posesiuni materiale, Zacheu realizează că nu poate avea parte de împlinirea nevoilor spirituale şi astfel se naşte în el dorinţa de a-şi satisface cea mai profundă necesitate: pacea cu Dumnezeu şi în Dumnezeu.
   Disperarea lui se manifestă prin alergarea pentru a-L putea vedea pe Fiul lui Dumnezeu.
3. Ce probleme avea Zacheu? (vers. 3b)
– mulţimea din jur
– condiţia sa
   O persoană de statură mică, persoane multe în jur, toate acestea se constituie într-un dezavantaj major pentru Zacheu, care avea intenţia de a-L vedea pe Isus.
4. Dar a continuat să caute (vers. 4)
   Impedimentul ridicat de statura mică şi de mulţimea adunată, care obtura vizibilitatea lui, nu-l împiedică pe mai marele vameşilor să alerge, în căutarea unei soluţii.
   Inima ta mai caută? Sufletul tău mai aleargă pentru a-L găsi pe Fiul Celui veşnic?
II. Mântuitorul căutător – vers. 5
   Oricât de mult ar căuta omul să-L găsească pe Dumnezeu, fără implicarea Domnului ar fi un efort zadarnic.
1. Isus a venit la Zacheu
   Domnul Isus Cristos putea trece prin alt loc, dar El a ales să treacă prin locul unde se afla Zacheu, întrucât îi cunoştea frământările.
2. Isus l-a luat în considerare pe Zacheu
   Un om respins de semenii săi din cauza durităţii sale este băgat în seamă de Dumnezeu, Cel care îi cunoaşte numele şi viaţa.
3. Isus l-a chemat pe Zacheu
– o chemare urgentă
– o chemare de nerefuzat
   Isus trecea pentru ultima dată prin Ierihon, întrucât se afla în drumul Său spre Ierusalim, unde avea să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. O altă şansă nu mai exista pentru Zacheu, el trebuia să răspundă afirmativ invitaţiei făcute de Domnul Isus.
III. O mântuire spectaculoasă – vers. 6-10
1. Zacheu L-a primit pe Mântuitorul (vers. 6)
– ascultare
– inimă deschisă
– bucurie evidentă
   Cel mai bun lucru pe care îl poate face omul la chemarea lui Dumnezeu este să asculte şi să împlinească voia Lui. Omul frământat ajunge să găsească pacea şi bucuria lui Dumnezeu.
2. Zacheu s-a pocăit de păcatele lui (vers. 7-8)
– mărturisirea lui
– schimbarea lui
   Când a realizat că viaţa lui a fost transformată de Dumnezeu, Zacheu şi-a mărturisit păcatele, înapoind ceea ce a luat prin nedreptate.
3. Zacheu a primit răscumpărarea (vers. 9-10)
   Omul respins de fraţii săi de neam a avut parte de restaurarea oferită de Dumnezeu. Fiul lui Avraam este repus în această poziţie de Însuşi Dumnezeu şi, mai mult, Zacheu devine fiul lui Dumnezeu.
   Vrei ca Dumnezeu să-ţi spună "copilul Meu"?
   Isus caută şi azi. El priveşte în dudul vieţii noastre şi ne spune: "dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta."
   "Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut."

   (Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 21 noiembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu