32 de ani împreună cu Betel

32 de ani împreună cu Betel – Predare de ștafetă „Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi„. 1 Tesaloniceni 5:12-13...

Continuați lectură

Post și rugăciune, septembrie 2014

Smerirea omului înaintea Creatorului a fost întotdeauna începutul unei perspective corecte a vieții de zi cu zi. În această zi avem șansa de a ne apropia de Cel care ne-a creat, să auzim glasul Celui ce ne vorbește prin Duhul Sfânt. Textul din Sfânta Scriptură care ne va conduce în...

Continuați lectură

Pericolul anturajelor nepotrivite

Referințe: 1 Împăraţi 22.1-28 Ahab a fost un împărat al lui Israel, care împreună cu soția sa a influenţat negativ poporul lui Dumnezeu. Iosafat, împăratul lui Iuda, a fost opusul primului menționat, un împărat care şi-a pus viaţa în slujba Dumnezeului adevărat. O greșeală pe care a făcut-o însă, a...

Continuați lectură

Împărăția Cerurilor

Referințe: Matei 13.44-46 În capitolul 13 al Evangheliei după Matei sunt prezentate 7 pilde ale Împărăţiei, o Împărăţie pentru care ucenicii Domnului au fost în stare să trăiască viaţa, chiar până la moarte. I. Prima pildă prezentată este cea a unei comori găsite în pământ. Împărăţia lui Dumnezeu este comparată...

Continuați lectură

Judecata moralizatorilor critici

Referințe: Romani 2.1-16 Apostolul Pavel se ocupă în acest pasaj de oamenii ce trăiesc sub puternica amprentă a făţărniciei. Există oameni care consideră că se află peste nivelul altora, că dreptatea pe care o practică ei se situează peste standardele semenilor lor. Concluzia apostolului este: ipocritul se află şi el...

Continuați lectură

Studiu biblic – 20.12.2012

Studiu biblic, joi seara 20.12.2012, referința biblică: Tit cap. 3 Dacă în lecțiunile trecute am urmărit profilul moral a slujitorului lui Dumnezeu și profilul moral al credinciosului, azi vom urmări profilul moral al Bisericii, al totalității credincioșilor născuți din nou. Biserica există și fără ziduri, fără altare sau amvoane. Biserica...

Continuați lectură

Mesajul îngerului

Referinţe: Marcu 16.1-8 1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2 În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către...

Continuați lectură