Situații fără speranță

Referințe: Marcu 5.22-34 Găsim în Sfânta Scriptură situaţii care, pentru mintea umană, sunt fără ieșire. Şi totuși, pentru Dumnezeu nu este o problemă să găsească o cale de ieșire din asemenea situaţii complexe. Domnul Isus se confruntă cu situații inimaginabile şi găsește soluții, oricât ar părea de imposibilă rezolvarea lor....

Continuați lectură

Daruri primite de la Dumnezeu

Referințe: 1 Cronici 29.10-18 Poporul evreu a avut trei sărbători importante: Paștele – sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor și sărbătoarea săptămânilor. Aceste sărbători erau prilejuri de a veni înaintea lui Dumnezeu cu cojnsiderație si reverență. Trebuie să înțelegem nevoia noastră de a veni cu mulţumire înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu,...

Continuați lectură

Trei… suspine

Referințe: Romani 8.18-27 Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca...

Continuați lectură

Nicio osândire

Referințe: Romani 8.1-4 Capitolul 8 din Epistola către Romani este numit de unii comentatori biblici o oază în deşert. Este aproape imposibil să te apropii de acest pasaj al Scripturii şi să rămâi în continuare descurajat. Te lupţi cu păcatul, nu știi să te rogi, ești deznădăjduit? Apropie-te de acest...

Continuați lectură