Principiile şi practica Cinei Domnului

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-34 23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care...

Continuați lectură

Chemarea la locul binecuvântării

Referinţe: Geneza 35.1-7 1 Dumnezeu i-a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” 2 Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în...

Continuați lectură

Roade vrednice

Referinţe: Luca 3.3-18 3  Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, 4  după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5  Orice vale va fi astupată, orice...

Continuați lectură

Lecţiile predate de un lepros

Referinţe: Luca 17.11-19 11  Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galilea. 12  Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe, 13  şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14  Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă...

Continuați lectură

Unirea face puterea şi aduce binecuvântarea

Referinţe: Neemia 3.1-12 1  Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel. 2  Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a...

Continuați lectură

Ce căutaţi cu pasiune, cu siguranţă veţi găsi!

Referinţe: Evanghelia după Matei 6.25-34 25  De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26  Uitaţi-vă...

Continuați lectură

Dumnezeu este Dumnezeu

Referinţe: Isaia 40.12-31 12  „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul şi dealurile cu cumpăna? 13  Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14...

Continuați lectură

Dumnezeu, un loc sigur de adăpost

Referinţe: Psalmul 46 1  Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. 2  De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. 3  Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până...

Continuați lectură

Va găsi El credinţă pe Pământ ?

Referinţe: Matei 15.21-28 21  Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. 22  Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău...

Continuați lectură

Identitatea poporului lui Dumnezeu

Referinţe: 1 Petru 2.1-12 1  Lepădaţi, deci, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2  şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3  dacă aţi gustat într-adevăr că bun este...

Continuați lectură