Cum va rezista viaţa la încercările care apar?

Referinţe: Matei 7.21-29 21  Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am...

Continuați lectură

Criza, în lumea de azi

Referinţe: Evanghelia după Luca 8.22-25 22  Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis: „Haide, să trecem dincolo de lac.” Şi au plecat. 23  Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se umplea...

Continuați lectură

Ascultarea credinţei

Referinţe: Evrei 11.8-10 8  Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9  Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu...

Continuați lectură

O credinţă care nu se clatină

Referinţe: Evrei 11.20-22 20  Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare, care avea în vedere lucrurile viitoare. 21  Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său.” 22  Prin credinţă a pomenit Iosif,...

Continuați lectură

Alegeri corecte în perspectiva veşniciei

Referinţe: Evrei 11.23-27 23  Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul, şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. 24  Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,...

Continuați lectură

Biblia este demnă de încredere

Referinţe: 2 Petru 3.1-10 1  Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, 2  ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca Domnului şi mântuitorului nostru,...

Continuați lectură

Ai observat că Toma lipseşte?

Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta...

Continuați lectură

Isus – Omul suferinţei

Referinţe: Isaia, capitolul 53 1  Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? 2  El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui...

Continuați lectură

Cum să ne-nchinăm lui Dumnezeu într-un mod plăcut

Referinţe: Deuteronom 12.1-12 1  Iată legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le împliniţi, cât veţi trăi, în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.2  Să nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi...

Continuați lectură

Cum arată Dumnezeul care ne cheamă la legământ?

Referinţe: Deuteronom 4.1-24 1  Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.2  Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din...

Continuați lectură