Curajul de a face alegeri înţelepte

Referinţe: 2 Împăraţi 18.1-8 1  În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.2  Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mamă-sa...

Continuați lectură

Alergarea spre ţinta cerească

Referinţe: 1 Corinteni 9.24-27, Filipeni 3.10,12-14, Evrei 12.1-2 24  Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, deci, în aşa fel ca să căpătaţi premiul!25  Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de...

Continuați lectură

Ezra, planuri duse la-ndeplinire

Referinţe: Ezra 7.10 10  Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.    La început de an fiecare dintre noi ia decizii, trasează linii directoare pentru anul ce stă înainte. Cuvântul lui Dumnezeu ne...

Continuați lectură

Ce face un om înţelept?

Referinţe: Evanghelia după Matei, capitolul 2 1  După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim2  şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit...

Continuați lectură

Cel născut în iesle este Fiul lui Dumnezeu

Referinţe: Luca 1.26-38 26  În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret,27  la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.28  Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi...

Continuați lectură

Cu ce mă voi închina înaintea Domnului?

Referinţe: Mica 6.6-8 6  „Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?7  Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să...

Continuați lectură

Dispreţuit şi părăsit de oameni

Referinţe: Isaia 53.3-5 3  Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.4  Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am...

Continuați lectură

Credinţa femeii de la fântână

Referinţe: Ioan 4.4-42 4  Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5  a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul, pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif.6  Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea.7...

Continuați lectură

Când un om mic întâlneşte un Dumnezeu mare

Referinţe: Luca 19.1-10 1  Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.2  Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,3  căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.4  A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă;...

Continuați lectură

Cum să fim biruitori în mijlocul necazurilor

Referinţe: 1 Tesaloniceni 2.13 13  De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi....

Continuați lectură