Ultima cină a Domnului cu ucenicii

Referinţe: Marcu 14.12-26 12  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"13  El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând...

Continuați lectură

Mila şi îndurarea lui Dumnezeu

21  Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?”22  Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.23  De aceea, Împărăţia cerurilor...

Continuați lectură

Rânduiţi pentru roada

{gallery}24oct2010:100::1{/gallery} Referinţe: Evanghelia după Ioan 15.1-11, 16 1  Eu Sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul.2  Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.3  Acum voi sunteţi curaţi,...

Continuați lectură

Creşterea şi educarea copilului

Referinţe: Proverbe 22:6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.    Copilul nu este o bucată de lut care poate fi prelucrată cu o oarecare uşurinţă, ci un diamant ale cărui faţete trebuie şlefuite cu multă migală. ...

Continuați lectură

Reflecţii asupra Cinei Domnului

Referinţe: Matei 26.26-30, 1 Corinteni 11.23-29 26  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”27  Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând:...

Continuați lectură

Lupta cu întăriturile din viaţa noastră

Referinţe: Iosua 5.13-15, 6.1-5, 6.20-21 13  Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”14...

Continuați lectură

Dragostea, mai presus de darurile spirituale

Referinţe: 1 Corinteni 13.1-8 1  Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.2  Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să...

Continuați lectură

Şi totuşi, degeaba…

Referinţe: 1 Corinteni 13.1-8 1  Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.2  Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să...

Continuați lectură