Pasionat de Cer

Referinţe: 2 Petru 3.11-18 11  Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,12  aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?13...

Continuați lectură

Atât de aproape şi totuşi…

Referinţe: Faptele Apostolilor 26.24-32 24  Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.”25  „Nu sunt nebun, prea alesule Festus” a răspuns Pavel „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.26  Împăratul ştie...

Continuați lectură

O slujbă de redeşteptare

Referinţe: Faptele Apostolilor 20.7-12 7  În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.8  În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.9  Şi un tânăr, numit Eutih,...

Continuați lectură

Împliniţi Cuvântul !

Referinţe: Iacov 1.22-25 22  Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.23  Căci dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă;24  şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.25  Dar cine îşi va adânci...

Continuați lectură