Pasionat de Cer

Referinţe: 2 Petru 3.11-18 11  Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,12  aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?13...

Continuați lectură

Atât de aproape şi totuşi…

Referinţe: Faptele Apostolilor 26.24-32 24  Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.”25  „Nu sunt nebun, prea alesule Festus” a răspuns Pavel „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.26  Împăratul ştie...

Continuați lectură

Impactul puternic al cuvintelor rostite

Referinţe: Faptele Apostolilor 24.24-27 24  După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era Iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Cristos Isus.25  Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astădată, du-te; când...

Continuați lectură

Suferinţele lui Isus

Referinţe: Evanghelia după Matei 26.36-46 36  Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”37  A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se...

Continuați lectură

O slujbă de redeşteptare

Referinţe: Faptele Apostolilor 20.7-12 7  În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.8  În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.9  Şi un tânăr, numit Eutih,...

Continuați lectură

Cea mai importantă întrebare din lume

Referinţe: Faptele Apostolilor 16.16-34 16  Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (greceşte: un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.17  Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi, şi striga: „Oamenii...

Continuați lectură

Ce fel de răsplată vei primi?

Referinţe: Apocalipsa 22.12 12  Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.    Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu ce fel de răsplată vei primi? Se poate răspunde că Însuşi Dumnezeu este răsplata noastră şi orice altă răsplată este neplăcută lui Dumnezeu....

Continuați lectură

Cum să ne trăim viaţa în momente de criză

Referinţe: Faptele Apostolilor 7.55-60 55  Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;56  şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”57  Ei...

Continuați lectură

Împliniţi Cuvântul !

Referinţe: Iacov 1.22-25 22  Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.23  Căci dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă;24  şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.25  Dar cine îşi va adânci...

Continuați lectură