Cine este Isus Cristos?

Referinţe: Faptele Apostolilor 4.1-12 1  Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii,2  foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.3  Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi;...

Continuați lectură

Totul ca să credeţi

{gallery}toma:100::1{/gallery}  Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi...

Continuați lectură

Trăsăturile Învierii

Referinţe: Matei 28.1-10 1  La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.2  Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi...

Continuați lectură

Curaj când presiunea apasă

Referinţe: Daniel 3.1-6 1  Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip din aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.2  Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe...

Continuați lectură

Necesitatea mărturiei

Referinţe: Luca 21.5-19 5  Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:6  „Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”7  „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care...

Continuați lectură