Dumnezeul cel necruţător

Referinţe: 2 Petru 2.4-9 4  Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;5  dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi...

Continuați lectură

Testele vieţii creştine

 Referinţe: Psalmi 26.1-3, 2 Corinteni 13.1-10, Psalmi 139.23-24 1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul, fără şovăire.2  Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!3  Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău. 1  Vin la voi...

Continuați lectură

Trei contraste

Referinţe: Galateni 3.1-5 1  O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit?2  Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?3  Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început...

Continuați lectură