Condiţiile intrării în prezenţa lui Dumnezeu

    Ţinta spre care alergăm este ACASĂ, în prezenţa lui Dumnezeu.   În prezenţa lui Dumnezeu nu se intră oricum.1. În prezenţa lui Dumnezeu nu se intră decât la invitaţia lui Dumnezeu.   Nu se intră oricând şi oricum. În Vechiul Testament găsim precizări exacte cu privire la zilele şi evenimentele cu...

Continuați lectură

Realitatea iadului

Referinţe: Ioan 3.16 16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.    Cum Îl percepem pe Dumnezeu? Nu cumva ca pe o persoană care trebuie să ne ofere...

Continuați lectură

Dumnezeul cel necruţător

Referinţe: 2 Petru 2.4-9 4  Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;5  dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi...

Continuați lectură

Curaj când aşteptările sunt înşelate

Referinţe: 2 Corinteni 12.7-10 7  Şi, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.8  De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.9...

Continuați lectură

Curaj când credinţa slăbeşte

Referinţe: Romani 8.35-39 35  Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?36  După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”37  Totuşi în...

Continuați lectură

Slujirea plăcută înaintea lui Dumnezeu

Referinţe: Geneza 4.1-8 1  Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”2  A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.3  După o bucată de vreme, Cain...

Continuați lectură

Ce a realizat Crucea lui Cristos

Referinţe: Marcu 14.12-26 12  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"13  El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând...

Continuați lectură

Testele vieţii creştine

 Referinţe: Psalmi 26.1-3, 2 Corinteni 13.1-10, Psalmi 139.23-24 1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul, fără şovăire.2  Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!3  Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău. 1  Vin la voi...

Continuați lectură

Trei contraste

Referinţe: Galateni 3.1-5 1  O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit?2  Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?3  Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început...

Continuați lectură