Duhul Sfânt şi căsnicia

Referinţe: Efeseni 5.22-33 22  Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;23  căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Cristos este capul Bisericii, El, mântuitorul trupului.24  Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.25  Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum...

Continuați lectură

Trei oximoroane

Referinţe: Galateni 2.20 20  Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine....

Continuați lectură

Cum să învingem nemulţumirea

Referinţe: Filipeni 2.12-16 12  Astfel, deci, prea iubiţilor, după cum întotdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.13  Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă...

Continuați lectură

Anestezie spirituală pentru operaţie finală

Referinţe: 1 Tesaloniceni 5.1-10 1  cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.2  Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.3  Când vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii...

Continuați lectură

Apostolia lui Pavel – mărturia vieţii lui

Referinţe: Galateni 1.11-24 11  Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească;12  pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Cristos.13  Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam...

Continuați lectură

Pecetluirea cu Duhul Sfânt

Referinţe: Efeseni 1.11-14 11  În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,12  ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Cristos.13  Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii...

Continuați lectură

Biserica primară – naştere şi dezvoltare

Referinţe: Faptele Apostolilor, capitolul 2    În capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor asistăm la naşterea Bisericii Primare. Este pentru prima dată când Petru ia cuvântul în public, într-un mod plin de autoritate şi îndrăzneală, după înălţarea la Cer a Domnului Isus Cristos. Rezultatul cuvântării pline de înţelepciune a fost...

Continuați lectură