Credința dinaintea cuptorului aprins

Referințe: Daniel 3:1-30 În Daniel 1, sunt prezentați cei trei tovarăși ai lui Daniel: Șadrac, Meșac și Abed-Nego. La fel ca și Daniel, cei trei tineri au fost luați din Iuda în captivitate și instruiți pentru a sluji înaintea împăratului – Daniel 1:6-7 La fel ca și Daniel, cei trei...

Continuați lectură

Izbăvirea lui Dumnezeu

Referințe: Exod 6.1-13 Mesaj expus de pastorul Daniel Cioban, duminică, 18 octombrie 2015 Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau Ascultaţi mesajul aici

Continuați lectură

Cum să te bucuri de succes fără compromis

Referințe: Daniel 1.8-21, 6.1-10 INTRODUCERE 1. Biblia este plină cu înregistrări de vieți omenești care sunt demne de respectul (emulația) nostru. 2. O astfel de persoană este Daniel, care a devenit proeminent și puternic în timpul vieții sale: • Proeminența sa a început printre copiii lui Israel – Daniel 1:3-6...

Continuați lectură

Studiu biblic – Natura Evangheliei

Referințe: Galateni 1.6-24 Luther, John Bunyan, John Wesley sunt doar câțiva dintre oamenii care de-a lungul secolelor au fost de-a dreptul încântaţi de această scriere biblică – Epistola către Galateni. Alții însă au fost contrariaţi şi chiar deranjaţi de natura directă a mesajului acestei epistole. Indiferent care este poziția noastră,...

Continuați lectură

Un nou început

Referințe: Rut 1.16-17 Dumnezeu este un Dumnezeu al începuturilor. Încă din cartea Genesa îl vedem pe Dumnezeu ca fiind Cel care a intervenit în istorie pentru a genera lucruri noi. El a deschis o cale nouă şi vie pentru fiecare dintre noi. Epistola către Evrei vorbește despre acest demers făcut...

Continuați lectură

Studiu biblic – Levitic 8 – Sfinți pentru Domnul

Referințe: Levitic 8.1-13, 30-36 Verset cheie: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.  Levitic 19.2b Ideea centrală a studiului: Privilegiile preoției sunt în conformitate cu măreția Dumnezeului care ne-a făcut preoți. Scopul studiului: Să te ajute să conștientizezi câteva privilegii pe care le avem noi, cei puși...

Continuați lectură