Studiu biblic – Luca 13 – Cum poţi intra în Împărăţia Cerurilor?

Referinţe: Luca 13.1-9, 22-30 Tema: Cum poţi intra în Împărăţia Cerurilor? Verset cheie: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”- Romani 14.17 Ideea centrală a lecţiei: Mântuirea este calea de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Scopul lecţiei: Să te ajute...

Continuați lectură

Petru şi alegerile sale

Referințe: Marcu 3.13-19 Care credeți că a fost cea mai importantă zi din viaţa lui Petru? Care a fost momentul cel mai important? Oare a fost clipa când a fost chemat de Domnul, momentul când s-a înfăţişat în faţa Sanhedrinului sau atunci când a depus acea frumoasă mărturie în ziua...

Continuați lectură

Generozitatea stăpânului

Referințe: Matei 25:14-30 Încă de la începutul capitolului 24, observăm faptul că Domnul Isus face un apel la veghere. Şi dacă pilda fecioarelor este un astfel de îndemn, putem considera faptul că pilda talanţilor este un îndemn la slujire onestă, din toată inima. Dumnezeu are slujitori cărora le dă tot felul...

Continuați lectură

Studiu biblic – Luca 10 – Fii sensibil la nevoile altora

Referinţe: Luca 10.25-37 Tema: Fii sensibil la nevoile altora Verset cheie: Deci, cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! Iacov 4.17 Ideea centrală a lecţiei: Altruismul, responsabilitatea şi compasiunea reprezintă atitudini esenţiale ce ilustrează sensibilitatea noastră la nevoile altora. Scopul lecţiei: Să te motiveze la o...

Continuați lectură