Daruri primite de la Dumnezeu

Referințe: 1 Cronici 29.10-18 Poporul evreu a avut trei sărbători importante: Paștele – sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor și sărbătoarea săptămânilor. Aceste sărbători erau prilejuri de a veni înaintea lui Dumnezeu cu cojnsiderație si reverență. Trebuie să înțelegem nevoia noastră de a veni cu mulţumire înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu,...

Continuați lectură

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 7

Referinţe: Matei 7.1-6, 13-29 Tema: Ești chemat să trăiești în adevăr Verset cheie: ”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” – vers. 21. Viața noastră spirituală trebuie trăită prin credința în Dumnezeu, zidită pe temelia care...

Continuați lectură

Trei… suspine

Referințe: Romani 8.18-27 Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca...

Continuați lectură

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 5, partea a II-a

Referinţe: Matei 5.21-37 Tema: Ești chemat să trăiești în sfințenie Verset cheie: ”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” – vers. 20. Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască...

Continuați lectură

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 5

Referinţe: Matei 5.1-16 Tema: Ești chemat la fericire Verset cheie: ”Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!“ – vers. 8 Adevărata fericire este rezultatul trăirii în ascultare de învățăturile Domnului Isus. Scopul studiului este să te încurajeze să iubești și să respecți învățăturile pe care...

Continuați lectură