Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 45 și 50

Referinţe: Geneza 45.1-15, cap. 50.15-21 Tema: Înţelepciunea divină văzută în iertare Verset cheie: ”Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.” Ascultarea de Dumnezeu și încrederea...

Continuați lectură

Nicio osândire

Referințe: Romani 8.1-4 Capitolul 8 din Epistola către Romani este numit de unii comentatori biblici o oază în deşert. Este aproape imposibil să te apropii de acest pasaj al Scripturii şi să rămâi în continuare descurajat. Te lupţi cu păcatul, nu știi să te rogi, ești deznădăjduit? Apropie-te de acest...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 39 și 40

Referinţe: Geneza 39.1-6, 21-23, cap. 40 Tema: Înţelepciunea divină văzută în necazuri Necazurile și încercările sunt pentru credincioși oportunități de manifestare a sfințeniei și a încrederii necondiționate în scopul și providența lui Dumnezeu, mai pe scurt, necazurile și încercările sunt ocazii, sunt șanse de a ne arăta încrederea și supunerea...

Continuați lectură

Răspunsul omului la îndurarea lui Dumnezeu

Referințe: Romani 12.1-2 În replică la îndurarea lui Dumnezeu credincioşii trebuie să dea dovadă de ascultare faţă de El. Răspunsurile la îndurarea lui Dumnezeu pot fi următoarele: 1. Relaţia credinciosului cu Dumnezeu. Relaţia credinciosului trebuie să fie una de supunere. 2. Relaţia credinciosului cu el însuși. Aceasta presupune a ne...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolul 32

Referinţe: Geneza cap. 32.1-8,9-12,24-32, cap. 35.1-5 Tema: Înţelepciunea divină văzută în binecuvântare În cele mai grele momente ale vieții cei care se încred în Dumnezeu ajung să descopere măreția prezenței Lui și abundența binecuvântărilor Lui. Trebuie să ne supunem necondiționat viața în mâinile Lui, iar atunci viața noastră va avea...

Continuați lectură