Studiu biblic, cartea Geneza, capitolul 22

Referinţe: Geneza 22.1-19 Tema: Înţelepciunea divină văzută în încercare Credinţa şi ascultarea noastră sunt din când în când trecute prin proba încercării. Încercările care vin în viaţa noastre sunt parte a planului lui Dumnezeu şi fac parte din procesul spiritual al maturizării noastre. Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 7 august 2014

Continuați lectură

Suntem liberi!

Referințe: Romani 6:6-14 Prin jertfa de la cruce, Domnul Isus a plătit prețul răscumpărării noastre din orice robie. Oricine crede, este eliberat și făcut copil de Dumnezeu. El ne dă documentul eliberării de păcat. I. Adevărul despre trecutul nostru (V. 6-7) A. Realitatea morții noastre (V. 6a) Noi am fost...

Continuați lectură