Iona – Fugind cu Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 3 1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oarã lui Iona, astfel: 2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” 3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, dupã Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate...

Continuați lectură

Iona – Fugind la Dumnezeu

Referinţe: Iona capitolul 2 1 Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui, 2 şi a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat şi mi-ai auzit glasul. 3 Şi totuşi mă aruncasei în adânc, în inima mării şi râurile de apă mă...

Continuați lectură

Iona – Fugind de Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 1 1 Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi strigã împotriva ei. Cãci rãutatea ei s-a suit pânã la Mine!” 3 Şi Iona s-a sculat sã fugã la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a pogorât...

Continuați lectură

Glorioasa întrupare a lui Cristos

Referinţe: Galateni 4.4-7 4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca să căpătăm înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său,...

Continuați lectură

Comorile credincioșilor

Referinţe: Psalmul 73 1  Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 2  Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi erau să-mi alunece paşii! 3  Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi. 4  Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte...

Continuați lectură

Spre pomenirea Mea!

Referinţe: Luca 22.14-23 14 Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16 căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în...

Continuați lectură

Pocăința unui om lumesc

Referinţe: Luca 5.27-32 27 După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” 28 Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El. 29 Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă;...

Continuați lectură

Ca să știți !

Referinţe: 1 Ioan 5.13-21 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. 14 Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim...

Continuați lectură

Are roade Via Domnului?

Referinţe: Isaia 5.1-7, Matei 21.43 1  Voi cânta Prea Iubitului meu, cântarea Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă. 2  I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn...

Continuați lectură

Principiile şi practica Cinei Domnului

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-34 23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care...

Continuați lectură