Chemarea la locul binecuvântării

Referinţe: Geneza 35.1-7 1 Dumnezeu i-a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” 2 Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în...

Continuați lectură

Sărbătoarea Mulţumirii 2011

Selecţiuni din programul desfăşurat duminică, 16 octombrie 2011, cu ocazia Sărbătorii Mulţumirii. Este necesar să fim mulţumitori, nu doar mulţumiţi. Ajutorul şi binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră, iar noi trebuie să le conştientizăm şi să ne întoarcem faţa către Dumnezeu cu recunoştinţă. Mai jos sunt redate câteva înregistrări...

Continuați lectură

Roade vrednice

Referinţe: Luca 3.3-18 3  Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, 4  după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5  Orice vale va fi astupată, orice...

Continuați lectură

Lecţiile predate de un lepros

Referinţe: Luca 17.11-19 11  Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galilea. 12  Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe, 13  şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14  Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă...

Continuați lectură

Unirea face puterea şi aduce binecuvântarea

Referinţe: Neemia 3.1-12 1  Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel. 2  Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a...

Continuați lectură

Ce căutaţi cu pasiune, cu siguranţă veţi găsi!

Referinţe: Evanghelia după Matei 6.25-34 25  De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26  Uitaţi-vă...

Continuați lectură

Dumnezeu este Dumnezeu

Referinţe: Isaia 40.12-31 12  „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul şi dealurile cu cumpăna? 13  Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14...

Continuați lectură

Dumnezeu, un loc sigur de adăpost

Referinţe: Psalmul 46 1  Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. 2  De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. 3  Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până...

Continuați lectură

Va găsi El credinţă pe Pământ ?

Referinţe: Matei 15.21-28 21  Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. 22  Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău...

Continuați lectură

Identitatea poporului lui Dumnezeu

Referinţe: 1 Petru 2.1-12 1  Lepădaţi, deci, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2  şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3  dacă aţi gustat într-adevăr că bun este...

Continuați lectură