Atât de aproape şi totuşi…

Referinţe: Faptele Apostolilor 26.24-32 24  Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.”25  „Nu sunt nebun, prea alesule Festus” a răspuns Pavel „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.26  Împăratul ştie...

Continuați lectură

Impactul puternic al cuvintelor rostite

Referinţe: Faptele Apostolilor 24.24-27 24  După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era Iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Cristos Isus.25  Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astădată, du-te; când...

Continuați lectură

O slujbă de redeşteptare

Referinţe: Faptele Apostolilor 20.7-12 7  În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.8  În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.9  Şi un tânăr, numit Eutih,...

Continuați lectură

Cea mai importantă întrebare din lume

Referinţe: Faptele Apostolilor 16.16-34 16  Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (greceşte: un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.17  Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi, şi striga: „Oamenii...

Continuați lectură

Ce fel de răsplată vei primi?

Referinţe: Apocalipsa 22.12 12  Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.    Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu ce fel de răsplată vei primi? Se poate răspunde că Însuşi Dumnezeu este răsplata noastră şi orice altă răsplată este neplăcută lui Dumnezeu....

Continuați lectură

Împliniţi Cuvântul !

Referinţe: Iacov 1.22-25 22  Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.23  Căci dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă;24  şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.25  Dar cine îşi va adânci...

Continuați lectură

Cine este Isus Cristos?

Referinţe: Faptele Apostolilor 4.1-12 1  Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii,2  foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.3  Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi;...

Continuați lectură

Descrierea slujbei fiecărui credincios

Referinţe: Faptele Apostolilor 1.1-8 1  Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,2  de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i...

Continuați lectură

O schimbare radicală pentru totdeauna

Referinţe: Ioan 21.1-14 1  După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:2  Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus, erau împreună.3  Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte.” „Mergem...

Continuați lectură