Totul ca să credeţi

{gallery}toma:100::1{/gallery}  Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi...

Continuați lectură

Trăsăturile Învierii

Referinţe: Matei 28.1-10 1  La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.2  Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi...

Continuați lectură

Curaj când presiunea apasă

Referinţe: Daniel 3.1-6 1  Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip din aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.2  Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe...

Continuați lectură

Căutat, chemat şi cooptat

Referinţe: Matei 9.9-13 9 De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine”. Omul acela s-a sculat şi a mers după El.10  Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o...

Continuați lectură

Necesitatea mărturiei

Referinţe: Luca 21.5-19 5  Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:6  „Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”7  „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care...

Continuați lectură

Greşeala de a nu-L avea pe Dumnezeu

Referinţe: Iacov 4.13-15 13  Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”14  Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se...

Continuați lectură

Condiţiile intrării în prezenţa lui Dumnezeu

    Ţinta spre care alergăm este ACASĂ, în prezenţa lui Dumnezeu.   În prezenţa lui Dumnezeu nu se intră oricum.1. În prezenţa lui Dumnezeu nu se intră decât la invitaţia lui Dumnezeu.   Nu se intră oricând şi oricum. În Vechiul Testament găsim precizări exacte cu privire la zilele şi evenimentele cu...

Continuați lectură

Realitatea iadului

Referinţe: Ioan 3.16 16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.    Cum Îl percepem pe Dumnezeu? Nu cumva ca pe o persoană care trebuie să ne ofere...

Continuați lectură

Dumnezeul cel necruţător

Referinţe: 2 Petru 2.4-9 4  Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;5  dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi...

Continuați lectură