Curaj când aşteptările sunt înşelate

Referinţe: 2 Corinteni 12.7-10 7  Şi, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.8  De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.9...

Continuați lectură

Curaj când credinţa slăbeşte

Referinţe: Romani 8.35-39 35  Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?36  După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”37  Totuşi în...

Continuați lectură

Slujirea plăcută înaintea lui Dumnezeu

Referinţe: Geneza 4.1-8 1  Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”2  A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.3  După o bucată de vreme, Cain...

Continuați lectură

Ce a realizat Crucea lui Cristos

Referinţe: Marcu 14.12-26 12  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"13  El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând...

Continuați lectură

Testele vieţii creştine

 Referinţe: Psalmi 26.1-3, 2 Corinteni 13.1-10, Psalmi 139.23-24 1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul, fără şovăire.2  Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!3  Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău. 1  Vin la voi...

Continuați lectură

Trei contraste

Referinţe: Galateni 3.1-5 1  O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit?2  Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?3  Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început...

Continuați lectură

Duhul Sfânt şi căsnicia

Referinţe: Efeseni 5.22-33 22  Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;23  căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Cristos este capul Bisericii, El, mântuitorul trupului.24  Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.25  Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum...

Continuați lectură

Trei oximoroane

Referinţe: Galateni 2.20 20  Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine....

Continuați lectură

Cum să învingem nemulţumirea

Referinţe: Filipeni 2.12-16 12  Astfel, deci, prea iubiţilor, după cum întotdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.13  Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă...

Continuați lectură

Anestezie spirituală pentru operaţie finală

Referinţe: 1 Tesaloniceni 5.1-10 1  cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.2  Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.3  Când vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii...

Continuați lectură