32 de ani împreună cu Betel

32 de ani împreună cu Betel – Predare de ștafetă „Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi„. 1 Tesaloniceni 5:12-13...

Continuați lectură

Două grupuri, două destine

Referințe: Romani 8.5-6 Biblia este foarte clară în privința faptului că mântuirea este o lucrare specifică lui Dumnezeu, care dă o nouă viață unei persoane care era moartă în păcatele sale. Și o astfel de viață nouă se manifestă întotdeauna într-o credință schimbată și un comportament schimbat. Aceasta nu înseamnă...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 45 și 50

Referinţe: Geneza 45.1-15, cap. 50.15-21 Tema: Înţelepciunea divină văzută în iertare Verset cheie: ”Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.” Ascultarea de Dumnezeu și încrederea...

Continuați lectură

Recăsătorit, … dar cu Cristos!

Referințe: Romani 7.1-6 În capitolul 6, Pavel folosește analogia sclaviei să ne învețe că în Cristos, noi am fost eliberați de sub stăpânirea vechiului stăpân, păcatul, ca să trăim pentru noul stăpân, Domnul Isus Cristos. Acum, Pavel ne introduce o nouă analogie, căsătoria. El folosește analogia căsătoriei pentru a ne...

Continuați lectură

Cine este Stăpânul tău?

Referințe: Romani 6.15-23 Apostolul Pavel ne aduce din nou aminte că am fost odată robi ai păcatului. Ce bine însă! Acest lucru s-a terminat: acum suntem liberi de păcat şi existăm în prezenţa Domnului Isus Cristos! Se pune întrebarea: cine este acum Stăpânul tău? Într-un fel sau altul, suntem robi...

Continuați lectură

Suntem liberi!

Referințe: Romani 6:6-14 Prin jertfa de la cruce, Domnul Isus a plătit prețul răscumpărării noastre din orice robie. Oricine crede, este eliberat și făcut copil de Dumnezeu. El ne dă documentul eliberării de păcat. I. Adevărul despre trecutul nostru (V. 6-7) A. Realitatea morții noastre (V. 6a) Noi am fost...

Continuați lectură

Ce este bine si ce este rău

Referințe: 1 Corinteni 10.23-33 Cum aflăm dacă lucrurile pe care le facem sunt bune sau rele? Cum știm să facem alegeri bune în viața noastră, cine stabilește ce este bine și ce nu? Vă invităm să audiați un mesaj ce poate răspunde acestor întrebări, un mesaj ce poate aduce lumină...

Continuați lectură

Îngropați ca să trăim

Referințe: Romani 6.1-4 Până în acest punct, apostolul Pavel a încercat să dovedească necesitatea mântuirii. Ni s-a spus că toți suntem păcătoși. Ne-a fost arătat că există un singur mijloc de mântuire: credința în Domnul Isus Cristos. Ni s-a spus că prin așezarea credinței noastre în Isus, pentru mântuire, ni...

Continuați lectură

Moartea în Adam sau viața în Cristos

Referințe: Romani 5.12-19 Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu...

Continuați lectură