Mulțumiți lui Dumnezeu!

Referinţe: 2 Corinteni 2.14    Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.    De ce să-I aducem mulțumiri lui Dumnezeu? Ce ar putea să motiveze viața noastră într-atât, încât să-I...

Continuați lectură

Cum să reaprindem pasiunea pentru Dumnezeu

Referinţe: 2 Timotei, capitolul 1 1 Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Cristos Isus, 2 către Timotei, copilul meu prea iubit: Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, Domnul nostru! 3 Mulţumesc lui Dumnezeu,...

Continuați lectură

Adevărata pocăință a cetății Ninive

Referinţe: Iona capitolul 3 1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona, astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” 3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate...

Continuați lectură

Criza de identitate

Referinţe: Daniel, capitolul 1 1 În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat. 2 Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara...

Continuați lectură

Înțelege voia lui Dumnezeu!

Referinţe: Efeseni 5.1-17 1 Urmaţi, deci, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi. 2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu. 3 Curvia sau orice altfel de necurăţie,...

Continuați lectură

Invitație la pocăință

Referinţe: Osea 6.1-2 1 Veniţi să ne întoarcem către Domnul, căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre. 2 Şi după două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom...

Continuați lectură

Credincioși nedemni de încredere

Referinţe: Ioan 2.23-25, 3.1-16 23 Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. 24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. 25 Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici...

Continuați lectură

Mărturie Alin Loloș (Alin Blaine) – fost iluzionist

   Şi orişicine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. Matei 19:29    Mărturia unui fost iluzionist, care a dorit slava Tatălui în locul gloriei trecătoare a lumii.

Continuați lectură

Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu

Referinţe: Ieremia 9.23-24 23 „Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24 Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu...

Continuați lectură