Ce vei face la urmă

Referinţe: Ieremia 5.31 (…) Dar ce veţi face la urmă?    ”Cum să te iert?” este întrebarea pusă de Dumnezeu în versetul 7, după ce păcatul poporului Său a ajuns la un punct maxim. Acest lucru ne duce cu gândul la judecata de sfârșit, atunci când viața fiecăruia va fi...

Continuați lectură

Puterea influenței

Referinţe: 2 Corinteni 3.2-3 2 Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. 3 Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table din piatră,...

Continuați lectură

O credință neprefăcută

Referinţe: – Marcu 5.25-34 – Faptele Apostolilor 8.29-39 ”Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine – 2 Timotei 1.5    Rasa umană ar putea fi împărțită, dintr-un anume punct de...

Continuați lectură

Ce este căsnicia?

Ce este căsnicia?    Iubirea este o ”boală” care, dacă este tratată cum se cuvine, nu se vindecă niciodată. Căsnicia poate fi asemănată cu o construcție ce trebuie să respecte regulile stricte în domeniu. Există cel puțin 4 piloni principali pe care trebuie să se bazeze căsnicia. 1. Parteneriatul  ...

Continuați lectură

Botez nou-testamental, 3 iunie 2012

Referinţe: Faptele Apostolilor, capitolul 2 Pași premergători botezului, pe care trebuie să-i îndeplinească o persoană ce dorește a fi botezată în conformitate cu învățătura Noului Testament: 1. Informare – trebuie ca mai întâi omul să cunoască Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu 2. Transformare – auzirea Cuvântului Sfânt și aplicarea lui la...

Continuați lectură

Oameni care au răscolit lumea

Referinţe: 1 Tesaloniceni 2.1-12 1 Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2 După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. 3 Căci propovăduirea noastră nu...

Continuați lectură

Cum să fim biruitori

Referinţe: 1 Ioan 5.1-5 1 Oricine crede că Isus este Cristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El. 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. 3 Căci...

Continuați lectură

Cum arată un creștin autentic?

Referinţe: Matei 5.13-16 13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe...

Continuați lectură

Cina Domnului – un mod de închinare

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-29 23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care...

Continuați lectură

Care este voia lui Dumnezeu

Referinţe: 2 Samuel 5.10-25 10 David ajungea tot mai mare şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el. 11 Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru şi tâmplari şi cioplitori în piatră, care au zidit o casă lui David. 12 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca...

Continuați lectură