Mesajul îngerului

Referinţe: Marcu 16.1-8 1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2 În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către...

Continuați lectură

Dumnezeu… în lacrimi

Referinţe: Luca 19.29-44 29  Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi, 30  şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată:...

Continuați lectură

Cerințele jertfei lui Cristos

Referinţe: Evrei 10.19-25 19 Astfel, deci, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul preaSfânt, 20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său: – 21 şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,...

Continuați lectură

Prețul iertării

Referinţe: Marcu 18.21-35 21 Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” 22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte....

Continuați lectură

O credinţă mântuitoare

Referinţe: Marcu 4.35-41 35  În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Sã trecem în partea cealaltã.” 36  Dupã ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreunã cu El mai erau şi alte corãbii. 37  S-a stârnit o mare furtunã...

Continuați lectură

Lecții supranaturale predate de un dezastru natural

Referinţe: Luca 13.1-5 1 În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2 „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel? 3 Eu...

Continuați lectură