Iertarea greșelilor – ce nu este iertarea

Referinţe: Matei 6.7-15 7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. 8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. 9...

Continuați lectură

Iona – Fugind înaintea lui Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 4 Iona cap. 3 vers.10    Dumnezeu a vãzut ce fãceau ei şi cã se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a cãit de rãul pe care se hotãrâse sã li-l facã şi nu l-a fãcut. 1 Lucrul acesta n-a plãcut deloc lui Iona...

Continuați lectură

Iona – Fugind cu Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 3 1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oarã lui Iona, astfel: 2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” 3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, dupã Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate...

Continuați lectură

Iona – Fugind la Dumnezeu

Referinţe: Iona capitolul 2 1 Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui, 2 şi a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat şi mi-ai auzit glasul. 3 Şi totuşi mă aruncasei în adânc, în inima mării şi râurile de apă mă...

Continuați lectură

Iona – Fugind de Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 1 1 Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi strigã împotriva ei. Cãci rãutatea ei s-a suit pânã la Mine!” 3 Şi Iona s-a sculat sã fugã la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a pogorât...

Continuați lectură

Cine este Acest Copil?

Referinţe: Isaia 9.1-7 1 Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor....

Continuați lectură

Glorioasa întrupare a lui Cristos

Referinţe: Galateni 4.4-7 4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca să căpătăm înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său,...

Continuați lectură

Comorile credincioșilor

Referinţe: Psalmul 73 1  Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 2  Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi erau să-mi alunece paşii! 3  Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi. 4  Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte...

Continuați lectură

Spre pomenirea Mea!

Referinţe: Luca 22.14-23 14 Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16 căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în...

Continuați lectură

Pocăința unui om lumesc

Referinţe: Luca 5.27-32 27 După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” 28 Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El. 29 Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă;...

Continuați lectură