Dumnezeu, un loc sigur de adăpost

Referinţe: Psalmul 46 1  Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. 2  De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. 3  Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până...

Continuați lectură

Va găsi El credinţă pe Pământ ?

Referinţe: Matei 15.21-28 21  Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. 22  Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău...

Continuați lectură

Identitatea poporului lui Dumnezeu

Referinţe: 1 Petru 2.1-12 1  Lepădaţi, deci, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2  şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3  dacă aţi gustat într-adevăr că bun este...

Continuați lectură

Cum va rezista viaţa la încercările care apar?

Referinţe: Matei 7.21-29 21  Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am...

Continuați lectură

Criza, în lumea de azi

Referinţe: Evanghelia după Luca 8.22-25 22  Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis: „Haide, să trecem dincolo de lac.” Şi au plecat. 23  Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se umplea...

Continuați lectură

Ascultarea credinţei

Referinţe: Evrei 11.8-10 8  Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9  Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu...

Continuați lectură

O credinţă care nu se clatină

Referinţe: Evrei 11.20-22 20  Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare, care avea în vedere lucrurile viitoare. 21  Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său.” 22  Prin credinţă a pomenit Iosif,...

Continuați lectură

Alegeri corecte în perspectiva veşniciei

Referinţe: Evrei 11.23-27 23  Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul, şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. 24  Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,...

Continuați lectură