Cunoașterea Celui ce ne-a chemat

Referințe: 2 Petru 1.1-8 Vrem mai multă pace, mai multă putere din partea lui Dumnezeu, mai multă viaţă? Epistola apostolului Petru ne prezintă o rază de speranță, aducând în faţa noastră înţelegerea faptului că nevoile noastre sunt împlinite de Dumnezeu şi în Dumnezeu. 1. Celebrarea descoperirii lui Dumnezeu În Domnul...

Continuați lectură

Siguranța mântuirii

Referințe: Romani 5.9-11 Creştinul este chemat să se bucure. Această bucurie nu este un sentiment trecător, ci este o stare ce a fost zidită înăuntrul nostru de Însuși Dumnezeu. Privind la viaţa ta spirituală te-ai gândit vreodată la această întrebare: dacă viaţa mea s-ar încheia azi, mă voi duce în...

Continuați lectură

Școala suferinței

Referințe: Romani 5.3-8 I. Ce atitudine ar trebui să aibă un creştin în faţa necazurilor întâlnite? Lumea exercită o presiune deosebită asupra creştinului care dorește să trăiască respectându-L pe Dumnezeu. – Ioan 16.33: „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” – Faptele Apostolilor 14.22: „În Împărăţia...

Continuați lectură

Perspective asupra vieții

Referințe: Luca 8.22-25 Marea înfuriată, corabia care se umplea cu apă, vântul care se înteţea, Domnul Isus care dormea – toți aceștia erau factori determinanţi pentru că ucenicii să ajungă la o singură concluzie: Pierim! 1. Prin natura noastră, noi interpretăm faptele vieții 2. Interpretarea pe care o facem ia...

Continuați lectură

Roadele neprihănirii

Referințe: Romani 5.1-2 Care sunt roadele îndreptăţirii căpătate prin credinţă? Care sunt aceste binecuvântări, care sunt beneficiile neprihănirii omului ce se întoarce la Dumnezeu? 1. Avem pace cu Dumnezeu – vers. 1 Prima binecuvântare este restabilirea relației omului cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu nu este oferită oricum: Domnul Isus este...

Continuați lectură

Corul Bisericii Baptiste Betel Mediaş

  Vă prezentăm câteva înregistrări ale Corului Bisericii Baptiste Betel din Mediaş. Dorinţa cea mai înfocată a coriştilor este aceea de a da slavă Numelui care este mai presus de orice nume şi de a-i convinge pe oameni că nimic de pe acest pământ nu poate egala bucuria de a-L...

Continuați lectură

Restaurarea omului din oglindă

Referințe: Romani 3.19-31 Într-o dată anterioară am privit la primele versete din capitolul 3 al Epistolei lui Pavel către Romani. Viziunea apostolului privitoare la om, de fapt viziunea lui Dumnezeu cu privire la om-creația sa, este una ce te face să te înfiori. Cum era omul, ce ni se înfățișa...

Continuați lectură