Biblia este demnă de încredere

Referinţe: 2 Petru 3.1-10 1  Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, 2  ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca Domnului şi mântuitorului nostru,...

Continuați lectură

Ai observat că Toma lipseşte?

Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta...

Continuați lectură

Isus – Omul suferinţei

Referinţe: Isaia, capitolul 53 1  Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? 2  El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui...

Continuați lectură

Cum să ne-nchinăm lui Dumnezeu într-un mod plăcut

Referinţe: Deuteronom 12.1-12 1  Iată legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le împliniţi, cât veţi trăi, în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.2  Să nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi...

Continuați lectură

Cum arată Dumnezeul care ne cheamă la legământ?

Referinţe: Deuteronom 4.1-24 1  Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.2  Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din...

Continuați lectură

Curajul de a face alegeri înţelepte

Referinţe: 2 Împăraţi 18.1-8 1  În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.2  Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mamă-sa...

Continuați lectură