..

Căutat, chemat şi cooptat

Referinţe: Matei 9.9-13

9 De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine”. Omul acela s-a sculat şi a mers după El.
10  Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.
11  Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?”
12  Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
13  Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

   Evanghelia după Matei, aşa cum este cunoscută cartea scrisă de apostolul şi evanghelistul Matei, face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament. Ea conţine cele mai multe referiri la Vechiul Testament, comparativ cu celelalte cărţi ale Noului Testament, sub forma profeţiilor enumerate. Totodată, este singura dintre cele patru Evanghelii unde se face menţionarea cuvântului ”Biserică”. Este cartea care vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu, strădania lui Matei fiind aceea de a spune oamenilor: A venit Împăratul!
1. Matei a fost căutat de Dumnezeu în mijlocul activităţilor lui zilnice
   „De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă (…)”. Unde l-a căutat Isus? La locul lui de muncă, acolo unde îşi desfăşura activitatea de zi cu zi.
   Colectorii de taxe din acea vreme nu erau deloc bine văzuţi de către poporul evreu, întrucât taxele erau direcţionate către romani şi reprezentau o împovărare deosebită a omului de rând. Cu toate acestea, Domnul Isus nu se supără atunci când este numit prietenul vameşilor şi al păcătoşilor (vers.11).
   În textul din Luca 18 regăsim o comparaţie pe care o face Isus între un fariseu (reprezentantul clasei religioase) şi un vameş (simbolul înşelătorului şi al celui lacom de câştig). Concluzia este contrară însă aşteptărilor noastre, întrucât nu poziţia socială sau apartenenţa la un anumit grup îl îndreptăţeşte pe om înaintea lui Dumnezeu, ci puritatea inimii.
   „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” declara Isus, iar tocmai acest lucru îl făcea acum Mântuitorul. El l-a căutat pe Matei şi l-a găsit. Dumnezeu caută şi apoi restaurează viaţa omului pierdut.
2. Matei a fost chemat de Dumnezeu din mijlocul activităţilor lui zilnice
   „(…) Şi i-a zis: „Vino după Mine” (…). Matei a plătit un preţ mare pentru a-L urma pe Domnul. Dacă ceilalţi apostoli puteau oricând să se ocupe cu îndeletnicirea lor de mai înainte, pescuitul, Matei nu se mai putea întoarce la slujba sa.
   Vameşul este atât de încântat de faptul că poate sta în prezenţa lui Dumnezeu încât organizează o masă la care sunt invitaţi… vameşi şi păcătoşi. După întoarcerea lui la Dumnezeu, Matei nu stă resemnat. El îi cheamă şi pe alţii să-L cunoască pe Cel ce i-a schimbat viaţa. Sansa prietenilor săi a fost aceea de a sta la masă cu Fiul lui Dumnezeu. Le oferim prietenilor noştri şansa de a-L cunoaşte pe Domnul?
   Istoria lui Zacheu, mai marele vameşilor, aşa cum o găsim redată în capitolul 19 al Evangheliei lui Luca, este similară cu cea a lui Matei: căutat şi găsit de Isus, restaurarea lui Zacheu este evidentă.
3. Matei a fost cooptat în familia de ucenici a lui Isus
   Matei are parte de chemarea lui Dumnezeu, luând apoi parte la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă până atunci scria taxele care împovărau pe oameni, de-acum scrie cum Fiul lui Dumnezeu despovărează sufletele oamenilor. Evanghelia scrisă de el, prin insuflarea Duhului Sfânt, Îl arată pe Mesia care cheamă la pocăinţă.
   Vindecarea de păcate oferită de Domnul Isus este arătată peste veacuri de omul care a fost căutat, chemat şi cooptat de Isus.
   Aceasta a fost şansa lui Dumnezeu oferită lui Matei, aceasta a fost şansa lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta va fi şansa lui Dumnezeu pentru prietenii noştri?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 14 martie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu