..

Ce a însemnat Crucea pentru Biserică

Referinţe: Galateni 6.14

cruce   Pentru a putea înțelege mai bine însemnătatea crucii lui Cristos, ne vom îndrepta privirile asupra unei persoane pentru care această cruce a reprezentat însăși esența și rațiunea de a trăi: apostolul Pavel. Orice altceva trecea în plan secundar, nimic din această lume nu reprezenta un interes suficient de mare, chiar dacă ar fi avut multe motive de mândrie.

1. Cu ce nu se lăuda apostolul Pavel?

   Deși au existat multe lucruri cu care s-ar fi putut lăuda, totuși nu a făcut-o.
Iată câteva motivații pentru care, omenește vorbind, ar fi putut-o face:
– privilegiile naționale. Evreu convins, născut din tată evreu într-o cetate romană – Tarsul Ciliciei, nu și-a uitat rădăcinile iudaice, chiar dacă nu i-a fost străină nici cultura romană. Evrei răspândiți în popoarele printre care au fost deportați se împărțeau în două categorii:
A. Cei ce îmbrățișau cultura popoarelor, se lăsau asimilați de respectivele națiuni.
B. Cei care și-au păstrat identitatea națională. Pavel era unul dintre aceștia.
– lucrările sale. Deși aflat în pericol de moarte în multe din călătoriile sale, a păstrat o atitudine de smerenie, oferind glorie lui Dumnezeu în loc să o păstreze pentru el.
– cunoștința lui. Un om cu daruri deosebite, cu o cunoștință deosebită, un om dotat cu înțelepciune și înteligență aparte. Scrisul și vorbirea erau folosite de el cu deosebit talent. Dotat din punct de vedere spiritual într-un mod aparte nu s-a folosit de aceasta pentru a se lăuda pe sine însuși: ”În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos (…)”

2. Ce este crucea lui Cristos?

   Trebuie să înțelegem semnificația corectă a crucii, întrucât în Cuvântul lui Dumnezeu ea are mai multe înțelesuri:
A. Un element din lemn. ”La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2.8
B. Încercările sau necazurile prin care trecem. ”Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.” Matei 10.38 Contextul puțin mai larg oferit de versetele 36, 37 și 39 ne va arăta că referirea la cruce se raportează la a fi la dispoziția Mântuitorului, se referă la suferința din cauza lucrării pentru Cristos.
C. Învățătura răscumpărării prin jertfa Domnului. ”Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1.18 Crucea lui Cristos este jertfa de ispășire pe lemnul crucii, actul de răscumpărare a oamenilor.

3. De ce ar trebui creștinul să se laude cu crucea lui Cristos?

– crucea a fost planificată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii
– crucea este singura cale a mântuirii. Salvarea din păcat, dezrobirea de influența atât de mare a acestuia este asigurată de ea
– crucea a fost un act voluntar. ”Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” Evrei 10.7 Dumnezeu nu avea nevoie de noi, dar a dorit să ne salveze din cauza dragostei Sale.
– crucea este puterea slujitorului care vine înaintea lui Dumnezeu. Crucea este puterea lui Dumnezeu. Temelia dezvoltării Bisericii este jertfa Domnului Isus Cristos. Chiar dacă, în sine, este o imagine ce ne stârnește repulsia, întrucât păcatul nostru a provoacă, însemnătatea ei este bucuria noastră deplină. Crucea Domnului Isus Cristos este astfel motivul de laudă pentru creștini, pentru oamenii ce trăiesc de-acum pentru slava lui Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 26 aprilie 2013)

Postează un comentariu