..

Ce a însemnat Crucea pentru Domnul Isus

Referințe: 2 Corinteni 5:21

jesus cross   Marele evanghelist Spurgeon numea acest verset inima Evangheliei. Este versetul prin care putem înțelege cum să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. El ne-a chemat să răspândim Vestea Bună pretutindeni, așa că noi trebuie să știm ce este Evanghelia și care este Evanghelia.

1. Caracterul lui Hristos

   În Domnul Isus nu a locuit niciodată vreun păcat. El a fost în totalitate neprihănit, nu a greșit și nu a încălcat legea lui Dumnezeu. Nu s-a abătut de la calea Lui și nu a ieșit niciodată din voia Lui. Dacă ar fi făcut chiar un singur păcat, nu ar fi putut plăti pentru păcatul nostru. El a trebuit să fie desăvârșit și a fost desăvârșit. Aflăm că a fost neprihănit chiar de la acuzatorii Săi, care au plătit martori mincinoși pentru a-l acuza. Sutașul de la cruce, unul din executanții pedepsei, a recunoscut cutremurat că Domnul Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Caracterul Lui nu a fost așadar contaminat de păcat, chiar dacă a trăit într-o lume plină de păcat. Păcatul nu s-a lipit de El și chiar a susținut că nimeni nu-l poate arăta ca un păcătos. A fost un miracol moral, o desăvârșire în natură umană și chiar dacă a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, El nu a păcătuit.

2. Sacrificiul lui Hristos

   Domnul Isus s-a făcut păcat pentru noi. Asta nu înseamnă că a devenit păcătos, pentru că nu ar mai fi putut să fie mântuitor, ci și-a asumat toate păcatele noastre, rămânând nepătat. Dumnezeu l-a socotit însă păcătos, numărându-L în rândul celor fărădelege. A luat locul nostru și a fost osândit în locul nostru, realizând, chiar dacă este greu de acceptat pentru mulți, jertfa desăvârșită, ispășirea perfectă și totodată singura cale de mântuire. Plata păcatului pe care o meritam noi, moartea, a fost achitată de El și acum, orice om care se încrede în Hristos, are neprihănirea lui Dumnezeu.

3. Darul lui Hristos

   Domnul Isus s-a făcut calea pe care noi putem ajunge la Dumnezeu. În Domnul Isus, noi suntem considerați de Dumnezeu neprihăniți. Acesta este schimbul pe care îl face Dumnezeu cu noi: pentru eliberarea noastră, a fost condamnat Domnul Isus, El a murit pentru ca noi să primim viața. Dreptatea lui Dumnezeu a fost astfel îndeplinită. Acum avem îndreptățirea lui Dumnezeu, eliberarea totală de sub condamnare. La cruce găsim darul pe care Dumnezeu îl întinde înspre noi și pe care noi trebuie să-l primim prin credință: noi venim cu o viață păcătoasă, dar Dumnezeu ne dăruiește viața veșnică, prin credința în Domnul Isus Hristos.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 07 aprilie 2013)

 

Postează un comentariu