..

Ce a însemnat Crucea pentru Dumnezeu

Referinţe: Romani 3.24-26

calvar   Dumnezeu Tatăl L-a lăsat pe Fiul Său să moară pe cruce pentru salvarea oamenilor. Dar care este însemnătatea acestui lucru, ce a însemnat pentru Dumnezeu crucea lui Isus?

1. Crucea Domnului Isus Cristos a însemnat înlăturarea mâniei lui Dumnezeu

   Tot ceea ce făcea omul reprezenta împotrivire față de voia lui Dumnezeu, efectul implicit era mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. ”Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3.23) În perioada Vechiului Testament, pentru păcatele oamenilor trebuiau aduse jertfe de animale pentru ispășirea oamenilor. Domnul Isus a venit să aducă o singură jertfă cu valoare eternă, oprind astfel procesiunea jertfelor aduse din nou și din nou.
Deși dragostea lui Dumnezeu este o caracteristică atrăgătoare, nu trebuie să trecem cu vederea mânia lui Dumnezeu, un aspect deosebit de important, ce scoate în evidență dreptatea Lui, dreptate ce trebuia să pedepsească păcatul. Jertfa lui Isus are rolul de a îndepărta așadar mânia Creatorului. Sacrificiile vechi-testamentale aveau o problemă: ele nu rezolvau problema de fond, acordau doar o soluție de moment fără o rezolvare definitivă. Când Isus Cristos a murit, Dumnezeu a oferit rezolvarea prețului ce trebuia plătit pentru înlăturarea mâniei Sale pricinuite de păcat. Capitolul trei din Evanghelia după Ioan reliefează faptul că omul ce crede în Domnul Isus și acceptă jertfa Lui ca și preț de răscumpărare, are viață veșnică, iar mânia lui Dumnezeu este ridicată de peste om.

2. Crucea Domnului Isus Cristos a însemnat demonstrarea dreptății lui Dumnezeu

   De ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu? Păcatul trebuia pedepsit! Nu exista nici-o altă soluție pentru satisfacerea dreptății divine. Omul a încercat tot felul de metode, nici una dintre ele însă nu a fost îndeajuns. Dumnezeu a ales calea jertfirii Fiului Său, crucea Calvarului a reprezentat metoda agreată de Dumnezeu pentru ca prețul păcatului să fie plătit.

3. Crucea Domnului Isus Cristos a însemnat revărsarea harului divin

   Mântuirea este un dar nemeritat, răscumpărarea este oferta făcută pentru oameni de către Dumnezeu. Harul Lui este ceea ce ne trebuia fiecăruia dintre noi, dar nu era la îndemâna noastră. Îndurarea divină este cea care a înlăturat mânia sfântă prin declanșarea harului. Suntem legați în noi înșine, dar mâna lui Dumnezeu a fost întinsă pentru ca salvarea noastră să poată fi realizată. ”Pe Cel ce n-a cunoscut nici-un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”(2 Corinteni 5.21) Isus Cristos a luat asupra Lui tot ceea ce ne încărca în mod negativ: condamnarea și judecata lui Dumnezeu. El ne-a eliberat prin singura metodă agreată de Dumnezeu.
Nu poți să devii mai bun, nu poți plăti prețul: aceasta s-a realizat deja. Prețul plătit de către Domnul Isus Cristos a înfăptuit ceea ce tu nu poți realiza niciodată. Acceptă azi acest preț, crede în Isus Cristos, iar mânia lui Dumnezeu va fi ridicată și de peste tine!

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 31 martie 2013)

Postează un comentariu