..

Ce apreciază Domnul Isus – Cuvinte de apreciere din partea Domnului

jesusReferințe: Matei 16.13-25

Cristos şi ucenicii Săi se aflau în Cezareea lui Filip, o localitate aflată în nordul Marii Galileii. Acolo a fost pusă o întrebare importantă: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” Oare nu ştia Domnul Isus ce credeau oamenii? Avea nevoie să-I spună cineva ceva sau dimpotrivă, avea o metodă bine pusă la punct prin care să stârnească gândurile în mintea ucenicilor Lui?

1. Cine este Isus Cristos? – Vers. 13

Aceasta este cea mai importantă întrebare la care trebuie să răspundă vreodată omul! Ce gândim despre persoana lui Isus Cristos este foarte important, întrucât răspunsul la întrebarea de mai sus va determina modul în care trăim viaţa noastră, va determina ceea ce facem. Mai mult, ceea ce facem cu El va determina ceea ce face El cu noi. Dacă El este Domnul vieţii noastre, aceasta va putea fi lesne observat.

2. Domnul Isus este Cristosul Dumnezeului cel viu – vers. 15-17

Isus Cristos nu este omul ce a devenit dumnezeu, ci este Dumnezeul ce a devenit om. La începutul Evangheliei sale, apostolul Ioan vorbeşte despre caracterul veşnic al existenţei Domnului Isus şi confirmă faptul că Isus este Dumnezeu.

3. Cunoaşterea lui Isus Cristos prin revelaţie divină

Adevărata cunoaștere a Domnului Isus nu se face prin putere omenească, ci se face exclusiv prin revelaţie divină. Duhul Sfânt este cel care descoperă această taină, nimeni nu poate înțelege cu puterea proprie caracterul divin al lui Isus.
Care este mărturia ta cu privire la Isus? Este El Cristosul lui Dumnezeu? Este El Mântuitorul? Crezi că tu că este El singura noastră şansă de acces la Dumnezeu?

4. Cristos este temelia, ziditorul şi păstrătorul Bisericii – vers. 17-18

– Isus Cristos este temelia Bisericii. Fundația, elementul de bază al Bisericii este Domnul Isus, nu altcineva (1 Cor. 3.11).
– Isus Cristos este ziditorul Bisericii. Biserica nu este a vreunui patriarh, a vreunui papă, a vreunui pastor sau a vreunui om, ci este a lui Cristos. Biserica nu este încă un organism desăvârşit, ea este în plin proces de construcție. Fără niciun defect, fără pată, fără zbârcitură, Biserica va fi doar atunci când Domnul Isus o va prezenta în faţa Tatălui Ceresc. Pe acest pământ există numeroase construcții remarcabile, dar niciuna dintre ele nu poate rivaliza cu ceea ce este construcția lui Dumnezeu.
– Isus Cristos este păstrătorul Bisericii. În zilele noastre vedem vrăjmăşia dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric. Diavolul atacă în fiecare moment Biserica lui Cristos, dar niciodată nu o va putea smulge din mâna Lui, pentru că El este cel ce o păzeşte.

5. Domnul Isus oferă slujitorilor autoritatea de a acționa şi de a sluji în Numele Lui – vers. 19

Petru a fost folosit de Dumnezeu pentru a deschide ușa evreilor spre a-L cunoaște pe Dumnezeu, iar mai apoi accesul a fost acordat şi Neamurilor, celor ce nu-L cunoşteau pe Creator.

6. Adevărul central despre Isus Cristos sunt moartea şi învierea Lui – vers. 20-21

Moartea şi învierea Domnului Isus sunt atât de urâte de către Satan, întrucât prin acestea oamenii sunt salvaţi pentru eternitate. Petru avea încă multe de învăţat din partea lui Dumnezeu. După ce cu o clipă înainte a fost atins de revelaţia lui Dumnezeu şi i s-a descoperit cine este Domnul Isus, îl vedem acum pe Petru mustrat de Domnul pentru o altă influență decât ceea ce trebuia.

7. Putem să-L urmăm pe Cristosul crucii numai pe calea crucii – vers. 24-25

Dacă vrei să ajungi ucenicul lui Cristos, atunci trebuie să mergi pe calea crucii. Pavel declara că a fost răstignit împreună cu Cristos… şi totuşi trăia!
Declarația lui Petru cu privire la Domnul Isus a fost o recunoaştere a caracterului divin. Care este declarația ta?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 15 martie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu