..

Ce ar trebui să facem până la venirea Domnului?

Referinţe: 2 Petru 3.14-18

14  De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.
15  Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
16  ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le           răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
17  Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria;
18  ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

   Domnul Isus a avertizat în timpul vieţii Sale pe pământ pe ucenicii Săi, şi prin intermediul lor şi pe noi, în zilele noastre, cu privire la vremurile din urmă.
   Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne păzim de lucrurile din lume, pentru că noi suntem în aşteptarea celor promise. Care sunt acestea? '' Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea'' (vers. 13).
1. Siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui (vers. 14)
   Daca Domnul s-ar întoarce azi, cum ne-ar găsi? Cu ce ne indeletnicim noi?
2. Siliţi-vă să fiţi plini de pace (vers. 14)
   În contextul lumii acesteia, plină de griji, sfatul acesta trece de multe ori nebăgat în seamă.
3. Siliţi-vă să fiţi găsiţi fără prihană (vers. 14)
   Jertfele din Vechiul Testament trebuiau aduse din animale fără cusur, animale curate şi fără defect. Biblia ne învaţă să ne aducem pe noi înşine ca nişte jertfe înaintea lui Dumnezeu: ''Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească'' (Romani 12:1).
4. Siliţi-vă să fiţi găsiţi fără vină (vers. 14)
   Există însă o problemă: ''Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu?'' (Iov 25:4). Tot Scriptura ne dă soluţia: ''În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui'' (Efeseni 1:4). Salvarea noastră se datorează faptului că:
5. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, în vederea mântuirii noastre (vers.15)
   Nu este nici uitare, nici întârziere, ci este îndurarea lui Dumnezeu, care ne aduce aminte că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.
6. Siliţi-vă să creşteţi în harul şi cunoştinţa Domnului (vers. 14)
   Trebuie să folosim timpul şi resursele noastre pentru a ne apropia tot mai mult de standardele Domnului Isus.
   Unde ne va găsi Domnul nostru la întoarcerea Sa în glorie? Înaintea Lui? Fără vină, fără prihană, plini de pace?
 

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 26 iulie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu