..

Ce căutaţi cu pasiune, cu siguranţă veţi găsi!

Referinţe: Evanghelia după Matei 6.25-34

25  De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
26  Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi, Tatăl vostru cel Ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27  Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28  Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29  totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30  Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31  Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
32  Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel Ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34  Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Dumnezeu ne-a creat cu un scop: prin tot ceea ce facem să-I dăm slavă şi glorie.
Este datoria lui Dumnezeu să ne caute sau este datoria noastră să-L căutăm?
– Deuteronom 4.29: „Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.
– 1 Cronici 28.9: „Şi tu, fiule Solomon, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie”.
– 2 Cronici 26.5: „A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propăşească”.
– Psalmul 27.8: „Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Faţa Mea!” Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!”
– Isaia 55.6: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape”.
– Ieremia 29.11-14a: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul”.
– Matei 6.33: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.
– Evrei 11.2: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”.
Conceptul de căutare a lui Dumnezeu este aşadar unul biblic, nu este născocit de om. Este un concept practic.
1. Toată lumea caută ceva
Prin natura noastră suntem fiinţe care căutăm: căutăm greşeli, bani, plăceri sexuale, un soţ sau o soţie, o slujbă mai bună.
Tragedia lumii este că se concentrează doar pe trei direcţii: bani, sex, putere. Pentru aceasta, oamenii calcă totul în picioare. Atunci când alergăm după bani, sacrificăm familia, atunci când căutăm senzualitatea, ne păngârim sufletele. Când dorim puterea, sacrificăm prieteniile şi relaţiile noastre.
Nimic din ceea ce dobândim nu ne satisface pe deplin.
Ne putem supune pe noi înşine unui test: cum ne petrecem timpul şi cum ne cheltuim banii? Acestea sunt priorităţile noastre şi în această direcţie ne îndreptăm.
„Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” Matei 5:6. Când eşti înfometat şi însetat după dreptatea lui Dumnezeu, o vei căuta cu toată pasiunea, iar Dumnezeu ne va satisface foamea şi setea. Neîmplinirea sau împlinirea pe care o avem la ora actuală se datorează căutărilor noastre de până acum.
Dacă vrem să devenim o altă fiinţă, o fiinţă în care Dumnezeu să-şi găsească plăcerea, El promite că ne va ajuta. Totul este să căutăm cu ardoare acest lucru.
2. Trebuie înlăturate toate scuzele
Problema noastră este că în orice domeniu, noi căutăm scuze, în încercarea de a nu părea vinovaţi.
– autocompătimirea: nu cunoşti situaţia în care mă aflu eu! Să nu ne mai plângem de milă, ci să încercăm să vedem ce este bun la alţii.
– amânarea unei decizii bune: o să încerc! Astfel de expresii ne situează în zona unei minciuni elaborate cu grijă: nu dorim cu adevărat să facem un lucru şi amânăm ducerea la îndeplinirea a planului.
– autoînşelarea prin negare: eu nu mă pot schimba! Înţelesul real este: eu nu vreau să mă schimb!
Ceea ce cauţi cu pasiune te formează sau te deformează, te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează de Dumnezeu.
3. Eşti un căutător de Dumnezeu?
Ce poate să scoată în evidenţă în viaţa ta căutarea lui Dumnezeu? Pot simţi cei din jurul tău care este căutarea ta?
Dacă nu-L căutăm pe Dumnezeu azi, nu ştim dacă mâine vom mai avea această şansă. Cine îţi poate garanta existenţa zilei de mâine?
Dumnezeu se lasă găsit de cei ce-L caută cu adevărat. Cum se realizează aceasta?
1. Admite că ai o problemă. Recunoaşte că nu L-ai căutat cu adevărat, recunoaşte că aspiraţiile tale au fost legate de satisfacerea propriilor dorinţe.
2. Strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Strigă din adâncul fiinţei tale: „De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” Psalmul 121.1-2
3. Înconjoară-te de oameni care-L caută pe Dumnezeu. Întră în grupul de oameni care-L caută , care trec dincolo de aspiraţii religioase.
4. Stai răbdător şi aşteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Nu ştim care este timpul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să aşteptăm. „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.” Plângerile lui Ieremia 3.26.
5. Petrece timp în rugăciune şi post. Stai în prezenţa lui Dumnezeu, petrece timp căutându-L. În final vom auzi glasul Lui: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Matei 11.28.
El este gata să umple golul ce se află în sufletul nostru, acel gol ce nu-l poate umple nimic din lumea aceasta. Golul din noi poate fi umplut numai de către Dumnezeu, întrucât am fost creaţi după chipul şi asemărea Sa.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 18 septembrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu