..

Ce cere Dumnezeu?

questionsReferințe: Deuteronom 10.12-13

Care sunt pretenţiile lui Dumnezeu, care sunt aşteptările lui Dumnezeu cu privire la mine? În vremuri ca cele din ziua de azi trebuie să înțelegem ce anume pretinde Dumnezeu de la noi. Trebuie să înțelegem că El dorește ca noi să ne simțim împliniţi, El ne dorește fericirea.

Cine este, de fapt, Dumnezeu?
– Versetul 14 din același capitol afirmă că Dumnezeu este creatorul şi proprietarul Pământului şi al Cerurilor.
– Versetul 15 Îl arată pe Dumnezeu ca fiind cel care ne-a ales pe noi, așa încât pretenţiile Lui sunt îndreptăţite.
– Versetul 17 îl prezintă pe Dumnezeu drept Suveranul, cel care Îşi exercită autoritatea asupra noastră. Un suveran avea în trecut autoritate deplină asupra supuşilor lui. De ce am crede că Dumnezeu se mulţumeşte cu mai puțin?
– Versetul 18 declară că Dumnezeu poartă de grijă în mod universal. Văduvele şi orfanii, categoriile defavorizate, au preţ în ochii lui Dumnezeu şi chiar noi înşine putem să ne hrănim şi să ne trăim viaţa din cauza dragostei Sale şi a purtării Sale de grijă.
– În versetul 21 observăm că Dumnezeu S-a îngrijit, dincolo de tot ceea ce este viaţa noastră fizică, de mântuirea sufletele noastre: El este răscumpărătorul nostru.
Ce cere, ce solicită, așadar, Dumnezeu de la noi?

1. Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău

Nu vorbim aici despre o teamă paralizantă, de o frică ce ne blochează orice gând şi acțiune. Referințe biblice ca cele ce urmează au menirea să ne facă să înțelegem ce înseamnă teama pe care o pretinde Dumnezeu de la noi: Romani 8.14, 2 Timotei 1.7, 1 Ioan 4.18, Romani 3.18, Genesa 22.12.

2. Să umbli în toate căile Lui

Ai renunțat la a umbla pe căile tale ca să umbli pe căile Lui? Te-ai separat de lume ca să te alipeşti de Dumnezeu, pur şi simplu de dragul Lui? Isaia 53.6, Deuteronom 10.16, Psalm 18.30, 145.17, 27.11, Faptele Apostolilor 9.6 sunt câteva repere biblice ce afirmă că putem avea încredere deplină să mergem pe căile lui Dumnezeu. În numeroşi psalmi regăsim zbaterea oamenilor temători de Dumnezeu, oameni ce doreau cu ardoare să se apropie de Dumnezeu.

3. Să-L iubeşti pe Domnul

După învierea Sa, Domnul Isus l-a întrebat pe apostolul Petru dacă Îl iubeşte pe El mai mult decât o fac ceilalți ucenici. Dedicarea noastră trebuie să fie deplină, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată convingerea.

4. Să slujeşti Domnului Dumnezeului tău

Romani 12.1 vorbeşte despre jertfirea trupurilor noastre, nu în sensul vechi-testamental de sacrificare, ci în sensul dedicării vieţii noastre lui Dumnezeu, în mod voluntar şi complet.

5. Să păzeşti poruncile Domnului

Nu trebuie să existe pasiune mai mare decât ascultarea de Dumnezeu. Nu trebuie să existe plăcere sau bucurie mai mare decât a respecta poruncile Celui ce ne-a creat pentru slava Lui.

Ce cere Dumnezeu? Ai înțeles acum care sunt pretenţiile Lui? Crezi că pretenţiile Lui sunt îndreptăţite sau exagerate? El dorește fericirea noastră, dar ea este legată de ascultarea de Dumnezeu.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 20 septembrie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu